AED

Bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN) zet zich samen met Stichting Hartslag De Bilt in om onze wijk te voorzien van voldoende AED-apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is. Voor een dekkend netwerk in Bilthoven Noord zijn er 6 extra AED-apparaten nodig, deze worden gemonteerd in een kast aan de buitenkant aan de gevel van een woonhuis of bedrijf. Wij hebben hiervoor 6 locaties in kaart gebracht en aldaar ook personen/ bedrijven bereid gevonden om de AED-apparaten te laten plaatsen.

AED’s zijn draagbare apparaten die het hartritme weer kunnen herstellen bij een hartstilstand. Jaarlijks worden ongeveer 17.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand gevolg van een hartritmestoornis of hartinfarct. De meeste gevallen, ongeveer 84%, vinden plaats in of rondom het huis.

Die eerste minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Dat zijn ook de minuten waarin professionele hulpverleners vaak nog onderweg zijn. Er zijn al veel buurtgenoten die kunnen reanimeren, maar het zou fantastisch zijn dat er dan ook voldoende AED‘s beschikbaar zijn om daadwerkelijk echt het verschil te kunnen maken.

De grjize AED's zijn reeds bestaande, de rode moeten we toevoegen.

Ons doel is om € 10.000,- op te halen, hiermee kunnen we AED's aan schaffen, deze ophangen en 5 jaar onderhouden. Na een succesvolle crowdfunding "lassuslaan" en een tweede funding "Obrechtlaan" zullen we ook de ander 4 locaties op deze manier bij elkaar proberen te krijgen. Daarna zullen we gaan werken aan een breed hulpverleningsnetwerk.

Update 5 juli 2019: 
Alle AED's zijn volledig gefinancierd, dank aan alle donateurs! Uiteindelijk hebben we 5 AED's gefinancieerd, de eerste hulpverleners zijn opgeleid en de tweede groep krijgt woensdag het diploma!

Doneren kan nog steeds: 

U kunt geld overmaken naar Stichting Hartslag de Bilt (O.V.V. AED Bilthoven-Noord) en gebruik maken van de ANBI status:

Rekeningnummer: 

NL08RABO 0322 8834 23 t.n.v. Stichting Hartslag De Bilt.

O.V.V. AED Bilthoven-Noord