Bewoners Bilthoven Noord financieren 6 AED's d.m.v. crowdfunding!!

De Bewonersvereniging Bilthoven Noord heeft, samen met Hartslag de Bilt, een succesvolle crowdfundingsactie ondernomen. Dankzij de vele donateurs is er 19.000 euro opgehaald, waarmee 6 AED’s konden worden gefinancierd. Eigenaren van al aanwezige AED’s binnen de wijk zijn bereid gevonden hun apparaat beschikbaar te stellen en in een buitenkast op te hangen bij hun bedrijf of woonhuis. Bilthoven-Noord is vanaf nu voorzien van in totaal 12 AED’s, waarmee overal in de wijk binnen een straal van 500 meter een apparaat 24 uur per dag beschikbaar is. Een mooi staaltje van gemeenschapszin!

Op onderstaande kaart is te zien waar de apparaten zich bevinden.

Netwerk met burgerhulpverleners in opbouw

Met alleen apparaten zijn we er nog niet. Er zijn ook burgerhulpverleners nodig om met de AED’s te kunnen reanimeren. BBN heeft daarvoor vier trainingsavonden georganiseerd. De cursussen hebben inmiddels plaatsgevonden, met dank aan de Woudkapel die cursusruimte beschikbaar heeft gesteld. En hulde aan de cursisten die twee avonden hebben leren reanimeren en het certificaat hebben ontvangen.

Er zijn echter nog onvoldoende burgerhulpverleners die zich hebben ingeschreven in het burgerhulpverleningsnetwerk Hartslag Nu. Vandaar onze oproep aan een ieder die kan reanimeren zich in te schrijven op www.hartslagnu.nl. In dit hulpverleningsnetwerk zijn onze AED’s aangemeld en ook de meldkamer van de ambulancedienst maakt gebruik van dit netwerk.

Zaterdag 28 september om 15.00u: startsein voor AED-netwerk in de wijk

Dit succes willen we met de donateurs en wijkbewoners vieren en dat doen we op zaterdag 28 september, de Nationale Burendag, bij de Spar aan de Bilderdijklaan. Om 15.00 uur wordt de laatste AED met een druk op de knop in gebruik genomen. De voorzitter van Hartslag de Bilt en een bestuurslid van de Bewonersvereniging Bilthoven Noord zullen daarna een korte toespraak houden.  Ook zal er tussen 15.00 en 16.00 uur een AED worden gedemonstreerd, er is voorlichtingsmateriaal beschikbaar en er lopen herkenbaar deskundigen rond om vragen te beantwoorden. Met dank aan Jan en Klarinda Mons van de Spar, die het geheel faciliteren met thee/koffie en taart.