Grote onrust onder winkeliers centrum Bilthoven over eventuele verplaatsing Plus supermarkt

Zoals in de lokale pers uitgebreid bericht bestaat er onder de winkeliers van Centrum Bilthoven en De Kwinkelier grote zorg over een mogelijke verplaatsing van de Plus Supermarkt uit de wijk de Leijen naar het terrein van het voormalige politiebureau aan de Leijenseweg. Deze beweging lijkt haaks te staan op de afspraken die er op meerdere fronten zijn gemaakt tussen de gezamenlijke centrumwinkeliers en het gemeentebestuur over concentratie van de detailhandel in het vernieuwende centrum van Bilthoven. De Klankbordgroep Centrum Bilthoven (waarin ook BBN zitting heeft, die bovendien professionele ondersteuning geeft aan de winkeliers) heeft de ondernemers gesteund in de uiting van hun zorgen door mede-ondertekenaar te zijn van de Open Brief die aan de Gemeenteraad hierover is verstuurd.

Naar aanleiding van de Open Brief heeft er overleg plaatsgevonden tussen de twee betrokken wethouders (Hans Mieras van Ruimtelijke Ordening en Centrum en Jolande van Hulst van Economische Zaken) en de briefschrijvers. Dit gesprek heeft geleid tot afspraken over de aanpak rondom een mogelijke verplaatsing van de Plus Supermarkt, waarbij het oorspronkelijke uitgangspunt van prioriteit bij de detailhandelsontwikkeling in het centrum een cruciaal uitgangspunt is en blijft. Om dit nader te onderbouwen zal er nader onderzoek plaatsvinden naar de consequenties van veranderende marktomstandigheden in het koopgedrag binnen de gemeente en haar invloedsgebied.