Advies over stedenbouwkundige plannen

Conceptadvies Klankbordgroep over stedenbouwkundige plannen: onvoldragen en ongeschikt voor besluitvorming

Op 12 januari 2010 heeft de Klankbordgroep Centrumplan conceptadvies uitgebracht aan het College van B&W over de Stedenbouwkundige plannen voor respectievelijk het Stationsgebied, het Emmaplein en het Vinkenplein met omgeving. De stedenbouwkundige plannen zijn een nadere uitwerking van het Masterplan en een vertaling van het Beeldkwaliteitplan naar de verschillende deelgebieden van het centrum.

De hoofdlijn van dit conceptadvies luidde dat de plannen als onvoldragen werden beschouwd en niet geschikt als basis voor besluitvorming of vertaling in bestemmingsplannen. Daarom heeft de Klankbordgroep haar daadwerkelijke advies opgeschort en aangegeven dat pas na oplossing van in ieder geval de volgende 5 punten tot advisering kon worden overgegaan:

Lees meer


Beeldkwaliteitplan Centrum Bilthoven - advies Klankbordgroep

Tijdens de door de gemeente op 25 januari georganiseerde en zeer druk bezochte informatieavond over de laatste ontwikkelingen rondom het centrumplan Bilthoven heeft Coen Jager, voorzitter van de Klankbordgroep, een toelichtinggegeven op het advies van de Klankbordgroep over het Beeldkwaliteitplan. Tijdens de avond werden tevens aan de hand van een maquette van het nieuwe centrumgebied en aparte informatiestands voor de verschillende deelprojecten alle belangstellenden bijgepraat over de meest recente stand van zaken m.b.t. de verschillende plannen.

Ook in de media werd aandacht besteed aan de bijeenkomst. Zie hiervoor bijgaande link.

http://www.nieuwsover.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=980:la

Op 27 januari 2010 opent wethouder Ditewig aan de Julianalaan 8 (naast banketbakker Tops) het tijdelijke informatiecentrum voor het project Bilthoven Bouwt en vanaf 1 februari is een aparte website www.bilthovenbouwt.nl in de lucht.


Klankbordgroep Centrum tempert optimisme wethouder

Op 8 december jl. heeft de Klankbordgroep Centrum aan het college van B en W een positief advies uitgebracht op het beeldkwaliteitplan van het Centrumplan Bilthoven. De Klankbordgroep ziet de opmerkingen bij haar advies echter niet terugkomen bij het verslag in De Vierklank van de persconferentie die wethouder Ditewig op 15 december jl. gaf.  

Bijgaand treft u het persbericht van de persconferentie met wethouder Ditewig als de reactie van de Klankbordgroep Centrum hierop. Ook Hart VOOR Bilthoven bericht hierover in haar nieuwsbrief van januari 2010.


Klankbordgroep brengt advies uit over beeldkwaliteitplan Centrumgebied Bilthoven

Het bestuur van BBN is, door actieve deelname in de Klankbordgroep Centrumplan, zeer betrokken bij de ontwikkelingen rond het Centrumplan. Op 8 december jl. is vanuit de Klankbordgroep het advies over het beeldkwaliteitplan aan het College van B&W aangeboden. Begin januari volgt het advies over de stedenbouwkundige plannen voor het Stationsgebied, het Emmaplein en het Vinkenplein e.o. Daarnaast treft u een bijlage bij het advies van de Klankbordgroep over de Kwinkelier. Ook verwijzen wij u graag naar het persbericht van 17 december jl. in het AD/UN en naar www.nieuwsover.nl van 17 december jl. waarin het volledige nieuwsbericht is opgenomen.

Noteert u alvast in uw agenda: op 25 januari a.s. vindt een informatieavond plaats door de gemeente in het H.F. Wittecentrum over alle centrumplannen.


Masterplan Centrum Bilthoven

Naar verwachting wordt eind februari 2009 het Masterplan Centrum Bilthoven voorgelegd aan de gemeenteraad. Een 'bypass' in het stationsgebied, een groen winkelhart en een flinke uitbreiding van de parkeervoorziening vormen de belangrijkste pijlers. 

Voor meer informatie over het Masterplan Centrum Bilthoven verwijzen wij u graag naar de website van Gemeente De Bilt, www.debilt.nl, met een directe link naar het Masterplan en de samenvatting. Het PDF bestand van het masterplan is bijna 20MB. Het kan daardoor even duren voordat het downloaden van het bestand gereed is.