Centrum: ontbreken communicatie leidt tot rechtszaak

Zoals via de lokale pers breed is uitgemeten, heeft Hart VOOR Bilthoven (HVB) zich genoodzaakt gezien naar de rechter te stappen vanwege het volstrekt ontbreken van communicatie met de gemeente over de bezwaren aangaande de bouwhoogte van de nieuwbouw aan het Vinkenplein. Zie de Nieuwsbrief van Hart VOOR Bilthovenvan 9 februari. BBN is participant in HVB, een netwerkorganisatie die alle bij het centrum betrokken bewonersgroeperingen verenigt.

BBN betreurt ten zeerste dat zo’n formele beroepsstap nodig is geweest en kan niet goed begrijpen waarom de gemeente niet op gebruikelijke wijze het overleg met haar inwoners kan voeren, waar dit de afgelopen 10 jaar – vooral via de Klankbordgroep Bilthoven Centrum – constructief en productief heeft plaatsgevonden. Maar er komt een moment dat duidelijk moet zijn dat inwoners niet over zich laten lopen waar het gaat over rechtszekerheid en gelegitimeerde, opbouwende participatie. De case Vinkenplein was de aanleiding, maar er lijkt zich sinds het aantreden van het nieuwe College van B&W een patroon van non-communicatie tussen gemeente en burgers af te tekenen waaraan ook wat BBN betreft een halt moet worden toegeroepen.
Inmiddels heeft de gemeente een traject van mediation ingezet, laten we hopen dat snel de lucht wordt geklaard en er weer normale communicatie-verhoudingen ontstaan.