Stationsgebied

Op 29 november 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot een ongelijkvloerse kruising van de spoorbaan met de Soestdijkseweg. Via een by-pass en een tunnel ter hoogte van de Spoorlaan zal het autoverkeer worden omgeleid, terwijl het langzaam verkeer door een aparte tunnel op de Soestdijkseweg het spoor zal kruisen. Het Emmaplein wordt volledig gereconstrueerd tot een autovrij verblijfsgebied: een geheel nieuwe entree voor het centrum. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2009 aanvangen.

ProRail start bouw fiets- en voetgangerspassage Bilthoven

ProRail en de gemeente De Bilt gaan, direct na de opening van de autotunnel van afgelopen zaterdag, door met de bouw van een langzaamverkeerpassage onder het spoor aan de Soestdijkseweg. De eerste paal voor de fundering is inmiddels gelegd. Eind mei 2014 zal het dek van de tunnel er bovenop worden geschoven. Medio 2015 moet de tunnel klaar zijn voor gebruik.

Hiervoor zijn grootschalige werkzaamheden gepland in de herfstvakantie die vanaf maandagochtend 21 oktober 01.00 uur tot en met vrijdagochtend 25 oktober 02.00 uur tijdens de 100-urige treinvrije periode plaatsvinden. Verdere informatie hierover treft u aan in het persbericht.