Stationsgebied

Op 29 november 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot een ongelijkvloerse kruising van de spoorbaan met de Soestdijkseweg. Via een by-pass en een tunnel ter hoogte van de Spoorlaan zal het autoverkeer worden omgeleid, terwijl het langzaam verkeer door een aparte tunnel op de Soestdijkseweg het spoor zal kruisen. Het Emmaplein wordt volledig gereconstrueerd tot een autovrij verblijfsgebied: een geheel nieuwe entree voor het centrum. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2009 aanvangen.

Vierde kwartaal 2012 Werkzaamheden stationsgebied

In week 40 (1-7 oktober) en week 42 (15-21 oktober) voert ProRail ’s nachts en in het weekend onderhoudswerkzaamheden uit aan het spoor. Ook wordt de perronkap van het station geschilderd.

In het weekend van 27/28 oktober en 3/4 november worden de spoordekken van de onderdoorgang voor snelverkeer op hun plaats geschoven. Deze dekken vormen feitelijk het dak van de toekomstige spooronderdoorgang. Er wordt in genoemde weekenden ook ’s nachts gewerkt. Vanwege de werkzaamheden is de voetgangersbrug van het P+R terrein naar het perron in het weekend van 27/28 oktober in zijn geheel afgesloten.

In het weekend van 3 en 4 november is de voetgangersbrug wel toegankelijk en fungeert als tribune voor belangstellenden die de werkzaamheden van dichtbij willen volgen. Let op: de brug is dat weekend alleen bereikbaar via het P+R terrein. Op zaterdag 3 november vanaf 18.00 uur start het daadwerkelijke inschuiven van het zuidelijke spoordek. Dit gaat erg langzaam en neemt naar verwachting zo’n vijf uur in beslag. Wel bijzonder om te zien!

Gevolgen voor het treinverkeer In beide genoemde weekenden blijft het reizen per trein vanaf station Bilthoven mogelijk. Wel wordt de dienstregeling aangepast. Plan uw reis voordat u vertrekt. Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl of bel naar OV-reisinformatie, 0900-9292 (€ 0,70 per minuut).


Bilthoven Bouwt: tijdelijke situatie Jan Steenlaan en afsluiting Spoorlaan

In verband met de werkzaamheden rond de stationsomgeving blijft de tijdelijke afsluiting van de Jan Steenlaan intact tot het moment dat de onderdoorgang voor snelverkeer gereed is (medio 2013). In dit kader vindt ook de afsluiting van de Spoorlaan plaats. Omwonenden en direct belanghebbende ondernemers zijn hierover door de gemeente geinformeerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende bijlagen:

Communicatie rondom situatie Jan Steenlaan + redactioneel

Communicatie rondom afsluiting Spoorlaan


Volgens Klankbordgroep handhaving stationschefwoning niet realistisch

Onlangs heeft de gemeente besloten de stationschefwoning aan de Soestdijkseweg, nabij de spoorovergang, niet op de huidige locatie te handhaven, maar te slopen en in onderdelen op te slaan. Dit besluit is mede gebaseerd op een advies van de Klankbordgroep Centrumplan Bilthoven, die van mening was dat handhaving alleen zinvol was als dat op realistisch haalbare wijze kon plaatsvinden in de directe omgeving van het station. De conclusie van de Klankbordgroep was echter dat dat niet het geval is: er bestaan ernstige twijfels aan de mogelijkheden voor een gezonde commerciële exploitatie terwijl de kosten van verplaatsing en onderhoud niet in verhouding staan tot de cultuurhistorische waarde. De Klankbordgroep gaf wel aan dat het van belang is de beeltenis van de stationschefwoning terug te laten komen in de nieuwe inrichting ter plekke.

Lees het hele advies nr. 6