Stationsgebied

Op 29 november 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot een ongelijkvloerse kruising van de spoorbaan met de Soestdijkseweg. Via een by-pass en een tunnel ter hoogte van de Spoorlaan zal het autoverkeer worden omgeleid, terwijl het langzaam verkeer door een aparte tunnel op de Soestdijkseweg het spoor zal kruisen. Het Emmaplein wordt volledig gereconstrueerd tot een autovrij verblijfsgebied: een geheel nieuwe entree voor het centrum. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2009 aanvangen.

Spoorwegkruising Soestdijkseweg: intensieve betrokkenheid BBN in Klankbordgroep

Op uitnodiging van de gemeente is BBN, samen met 9 andere omwonendenverenigingen en belanghebbenden, in 2007 betrokken geweest in de Klankbordgroep die het gemeente-bestuur heeft geadviseerd met betrekking tot de spoorwegkruising op de Soestdijkseweg. De aanvankelijke voorkeur om het spoor verdiept de Soestdijkseweg te laten kruisen (wat een verdiepte ligging over het gehele traject Den Dolder – Bilthoven zou impliceren en een geschatte investering van € 0,5-1 miljard) is de komende decennia niet realiseerbaar aangezien er geen spoorverbreding voorzien is.

Lees meer


Toelichting op de spoortunnel varianten

Het gemeentebestuur beslist najaar 2007 over een wegonderdoorgang onder het spoor bij de kruising met de Soestdijkseweg. BBN heeft daar niet zonder meer ja tegen gezegd, maar een drietal mitsen aan verbonden:

1. waarborgen veiligheid langzaam verkeer;

2. bevorderen verkeersdoorstroming;

3. stedenbouwkundig goed ontwerp voor stationsomgeving.

Samen met andere bewoners en belangengroepen is BBN betrokken bij een klankbordgroep die advies aan de gemeente gaat uitbrengen over de te kiezen oplossing. Door betrokken advies-bureaus zijn 4 schetsontwerpen voorgelegd. Via deze link zijn de varianten te vinden met een verdere toelichting.