Start werkzaamheden Stationsgebied 5 januari 2011

Start werkzaamheden

Woensdag 5 januari 2011 start de gemeente De Bilt met uitvoerende werkzaamheden in het stationsgebied. Dit betreft het verleggen van het riool en kabels en leidingen maar ook het kappen van bomen, opsporingswerkzaamheden voor niet- gesprongen explosieven (WOII) en bodemsanering. De start van deze werkzaamheden stond gepland op 15 december j.l. maar door de vorst kon er nog niet gestart worden. 

De werkzaamheden starten op de Jan Steenlaan. Gedurende deze werkzaamheden is de Jan Steenlaan niet toegankelijk voor auto- en fietsverkeer. Afhankelijk van het weer is de verwachting dat deze werkzaamheden 2,5 week duren. Auto’s en fietsers worden omgeleid via de Van Ostadelaan en Heidepark. Voetgangers kunnen er wel door. Verkeersregelaars helpen de fietsers met het oversteken van de Soestdijkseweg Noord ter hoogte van de Van Ostadelaan.

Als de werkzaamheden op de Jan Steenlaan zijn afgerond is de Soestdijkseweg Noord aan de beurt. Het kruispunt Soestdijkseweg Noord met de Jan Steenlaan wordt dan afgesloten. De Jan Steenlaan is dan weer bereikbaar voor fietsverkeer maar nog niet voor het autoverkeer. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de verwachting dat deze werkzaamheden 3 tot 4 dagen gaan duren. Na voornoemde werkzaamheden worden de overige uitvoerende werkzaamheden gefaseerd verricht.

 Bereikbaarheid aanwonenden

De huizen en gebouwen grenzend aan het werkterrein zijn gedurende de werkzaamheden enkel te voet bereikbaar. Autobezitters worden geadviseerd hun auto elders in de buurt te parkeren. Vuilcontainers dienen buiten het werkterrein te worden geplaatst, op een voor de vuilnisauto bereikbare plaats. Ook voor hulpdiensten geldt dat zij met hun auto het werkgebied zelf niet op kunnen. Zij kunnen parkeren op de kruising Soestdijkseweg/Jan Steenlaan en de kruising Rembrandtlaan/Jan Steenlaan en vandaar te voet de woningen bereiken. 

Uiteraard proberen de gemeente de overlast tot een minimum te beperken. Bij vragen, meldingen of onraad kunt u contact opnemen met het Meldpunt Bilthoven Bouwt (06) 10 16 05 42.