Wereldfeest a.s. zaterdag 26 september in het centrum van Bilthoven

Graag maken we u attent op het Wereldfeest a.s. zaterdag 26 september in het centrum van Bilthoven. In bijgaande flyer staat het programma van het Bilthovens Open Podium. Dit programma is inmiddels uitgebreid met twee bijzondere optredens i.s.m. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 

  • 14.15-14.30, Parasol 3: Angatu Feyissa Balcha (Ethiopië) zingt over de hartverscheurende en moeizame reis van de vluchteling
  • 15.00-15.30, Parasol  2: Nasr Mohamed Ali (Syrië) speelt klassieke Arabische muziek met veel tempo en passie

Volledige make-over van de Julianalaan

Een belangrijke rol in het kader van de renovatie van het centrum wordt gevormd door de volledige make-over van de Julianalaan. Alvorens de herinrichting daarvan kon plaatsvinden is in 2012 eerst de riolering vervangen, zijn kabels en leidingen vernieuwd en is de zgn. Doorsteek naar de Nachtegaallaan (tussen postkantoor en Top) gerealiseerd. Helaas moest daarvoor grootschalige kap van de bomen plaatsvinden, waarvoor nieuwe beplanting in de plaats zal komen bij de definitieve herinrichting in het najaar van 2013.
Tijdens de werkzaamheden zijn steeds kleine gedeeltes van de Julianalaan voor verkeer afgesloten, zodat de winkels zo goed mogelijk bereikbaar bleven. Vanuit de Klankbordgroep is een werkgroep gevormd die de totstandkoming van de herinrichtingsplannen in werksessies met het projectteam van de gemeente kritisch heeft gevolgd en input heeft geleverd voor alternatieve oplossingen. Punten van zorg betroffen o.a. de nogal krap bemeten Doorsteek, de fietsroutes door het centrum en de parkeercapaciteit. Deze inbreng heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de plannen, die inmiddels zijn vastgesteld.


Veel suggesties voor naam Nieuwe Doorsteek

In de zomer zijn er via de nieuwsbrief en de website oproepen gedaan aan inwoners en betrokkenen om suggesties te doen voor de naam van de Nieuwe Doorsteek. Op deze oproep is goed gereageerd! Er zijn meer dan 20 reacties bij de gemeente binnengekomen met zeer verrassende suggesties.

Deze suggesties worden nu voorgelegd aan de Straatnamencommissie. De commissie neemt in de week van maandag 22 oktober een besluit over de nieuwe naam. Wanneer de keuze van de commissie bekend is, laten we u dit uiteraard weten!

Op dit moment wordt de nieuwe doorsteek aangelegd. Deze is voorlopig nog niet open voor het verkeer, omdat er eind dit jaar nog wat werkzaamheden plaatsvinden, waarbij de doorsteek als werkterrein wordt gebruikt.