Goede balans tussen wonen, winkelen en verkeer: een grote uitdaging

Voor de nieuwe inrichting van het Vinkenplein zijn twee stedenbouwkundige modellen ontwikkeld. Beide modellen gaan uit van een nieuwe, gesloten noordelijke pleinwand (ING-zijde) met winkels en horeca op de begane grond en 3-4 lagen appartementen daarboven. Er zal een nieuwe doorsteek voor het verkeer worden gemaakt vanaf de Julianalaan (tussen Postkantoor en Tops), terwijl de Vinkenlaan voetgangersgebied wordt. De zuidzijde van het plein wordt niet bebouwd. Het verschil tussen de modellen zit bij het al dan niet aanleggen van een halfverdiepte parkeergarage onder het plein.

Nadrukkelijke voorkeur voor geen parkeergarage
In de Klankbordgroep is de unanieme voorkeur uitgesproken voor het op maaiveld aanleggen van het plein en het elders voorzien in parkeergelegenheid. Daardoor wordt een groenere inrichting van het plein mogelijk.


Ruimtelijke Visie Vinkenplein

Op 3 februari 2005 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het H.F. Witte Centrum, waarin het college de schetsplannen voor het gebied Vinkenplein en omstreken heeft gepresenteerd aan de ondernemers en de bewoners uit het gebied en andere belangstellenden. 17 februari 2005 werd dit punt, Ruimtelijke Visie Vinkenplein, in de commissie Openbare Ruimte besproken. BBN heeft naast positieve punten ook nog commentaar op de visie. Hierbij treft u het standpunt van BBN.