Kennisbank

Eén van de elementen uit het Beleidsplan BBN 2014-2018 betreft het inrichten van een zgn. Kennisbank. Hiermee wordt beoogd de kennis en expertise die binnen onze wijk aanwezig is, op vrijwillige basis, beschikbaar te stellen aan bewoners en verenigingen binnen de eigen wijk, maar ook aan de omringende gemeenschap in onze gemeente. Zie voor achtergronden het Beleidsplan.
In de bestuursvergadering van 14 juli 2014 is het Reglement van de Kennisbank vastgesteld.