Schoon water voor uw tuin

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een subsidieregeling voor het afkoppelen van de regenpijp voor particulieren, organisaties en bedrijven op de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug. Meer informatie vindt u in de subsidiefolder. De regeling geldt niet voor alle wijken/ buurten in De Bilt. Kijk op hier bij De Bilt (PDF) of de regeling voor uw wijk/ buurt van toepassing is. De subsidieregeling loopt tot december 2014.

Wij vragen, als de subsidieregeling in uw wijk van toepassing is, graag om uw medewerking bij het promoten ervan met de campagne ‘Het regent, het regent, schoon water voor de tuin”.

Wat is Afkoppelen ?Regenwater afkoppelen door je regenpijp af te zagen en infiltreren in de tuin is een eenvoudige manier om bij te dragen aan een beter milieu. Door regenwater van het riool af te koppelen en te gebruiken in de tuin, wordt verdroging tegengegaan en het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallaties minder belast.

Wat gebeurt er nog meer?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, en Zeist streven naar een duurzaam waterbeheer waarbij regenwater langer wordt vastgehouden, de verdroging op de Heuvelrug wordt tegengegaan en het oppervlaktewater minder vervuilt. Het afkoppelen van regenwater draagt bij aan deze doelstellingen.

Inwoners en bedrijven in de regio worden via gemeentelijke websites, artikelen in lokale kranten en een speciale campagneposter gevraagd om hun regenpijp af te koppelen van het riool.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over afkoppelen en de subsidieregelingen? Kijk dan op de website van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl of één van de deelnemende gemeenten.

U kunt ook bellen met Marlou Bours, telefoon 030 - 69 99 552 van het Team Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie van de Omgevingsdienst regio Utrecht.
Dit team organiseert de campagne in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Heel hartelijk dank alvast voor uw medewerking!