Verduurzaming woningen in de wijk: BBN ondersteunt eigenaren

In Even Bijpraten van oktober 2018i s geschetst hoe huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen ondersteuning kunnen krijgen van de Commissie Duurzaamheid van BBN. Deze Commissie heeft inmiddels een 7 stappenplan opgesteld van een duurzaamheidstraject voor een particuliere eigenaar, met focus op beheersing van het energiegebruik en op warmte:

Stap 1 – energiescan: ter bewustwording van de problematiek en inrichting van het aanvraag-proces van een energielabel
Stap 2 – diagnose:conclusies uit de beoordeling van de energiescan, inventarisatie van bestaande isolatie- en installatie-situatie
Stap 3 – financieringsmogelijkheden:voor te treffen maatregelen, zowel persoons- als huisgebonden (bv energiebespaarlening of hypothecair)
Stap 4 - advies: mogelijke maatregelen, alternatieve materialen en leveranciers, resulterende energie- en financiële effecten, prioritering, uitvoeringstraject in de tijd
Stap 5 – offertes: beoordeling en uitvoeringskeuzen uit ontvangen offertes
Stap 6 – uitvoering: verloop en kosten
Stap 7 – reviews: ervaringen van huiseigenaren op de uitvoering van maatregelen
 
Op dit moment wordt gewerkt aan inhoudelijke beschrijving voor elk van de 7 stappen, zoveel mogelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, en aangegeven wat de Duurzaamheidscommissie daarbij voor de huiseigenaren kan betekenen. Als voorschot op deze uitwerking is inmiddels de aanvraag van een energielabelbeschreven. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een verzameling praktijkvoorbeelden, zgn. use cases (op dit moment 8 woningen, in verschillende stadia van het stappenplan).
BBN-leden die ondersteuning bij de verduurzaming van hun woning op prijs stellen, kunnen via duurzaamheid@bilthovennoord.nl contact opnemen met de Commissie Duurzaamheid.