Duurzaamheid, maar dan concreet. Hoe pakken we het op als inwoners van Noord?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018 werd uitgebreid op het thema DUURZAAMHEID ingegaan. 

Gastspreker, de heer Joost Wentink, gaf vanuit zijn professionele ervaringen aan de hand van een presentatie een korte inleiding op hoe we als inwoners van Bilthoven Noord zelf de energieprestatie van de woning kunnen verbeteren.

Hier treft u het verslag van het themagedeelte over DUURZAAMHEID als ook de getoonde presentatie.


Laag vliegende helikopters

Laag vliegende helikopters

Ter informatie
Onze wijkagenten hebben van verschillende kanten vragen gekregen over laag vliegende helikopters boven ons gebied. Het gaat om militaire helikopters die van 25 januari tot en met 15 februari op lage hoogte mogen vliegen boven de Leusderheide en de Vlasakkers.

De bemanningen trainen voor de missie in Mali. Dit doen ze samen met eenheden op de grond, overdag en ook ’s avonds. Er wordt niet de hele tijd laag gevlogen.

Wanneer werd en wordt er nog gevlogen?

• donderdag 26 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• vrijdag 27 januari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 31 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 1 februari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 14 februari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 15 februari: van 10.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie vindt u in de ministeriële beschikking: vrijstelling en ontheffing minimum vlieghoogte
 


Reclameborden langs de weg: beperkt toegestaan, op specifieke locaties

Reclameborden langs de weg: beperkt toegestaan, op specifieke locaties

Regelmatig  krijgt BBN vragen over het plaatsen van reclameborden (driehoeksborden en sandwichborden) in Bilthoven Noord. Voor het plaatsen van deze borden (gedurende maximaal twee aaneengesloten weken) is ontheffing van de gemeente nodig. Het aantal ontheffingen voor dezelfde doeleinden is gelimiteerd.

Voor Bilthoven  Noord zijn de volgende locaties aangewezen waar dit soort borden mogen worden geplaatst:

  • Soestdijkseweg Noord  westzijde tussen Gezichtslaan en N234 : lantaarnpaal 048.152

  • Soestdijkseweg Noord  oostzijde tussen Gezichtslaan en N234:  lantaarnpaal 052.318

  • Gezichtslaan westzijde tussen Soestdijkseweg Noord en N234 : lantaarnpaal 046.286

  • Gezichtslaan oostzijde tussen Soestdijkseweg Noord en N234 :  lantaarnpaal  046,266

    Indien u constateert dat er op andere dan deze plaatsen reclameborden zijn geplaatst, kunt u de gemeente daarop wijzen en verzoeken ze te verwijderen.


Opening Servicecentrum Bilthoven-Noord

Op donderdag 12 september a.s. vindt tussen 16.00 uur en 18.00 uur in en om de Schutsmantel de opening van het Servicecentrum Bilthoven-Noord plaats.

Alle inwoners van Bilthoven-Noord zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Ook de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is hierbij aanwezig.

Het Servicecentrum is een samenwerkingsverband tussen Warande wooncentrum Schutsmantel en Stichting MENS De Bilt. Het doel van het Servicecentrum is tweeledig. Enerzijds voorziet het in een helpdesk functie, waarbij bewoners in de wijk terecht kunnen met al hun vragen die betrekking hebben op de gebieden Wonen, Welzijn en Zorg om op de weg geholpen te worden bij het vinden van de juiste oplossing. Naast deze helpdesk functie biedt het Servicecentrum mogelijkheden op het gebied van ontmoeting en recreatie in de wijk.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de uitnodiging.