Duurzaamheid

In Even Bijpraten van oktober 2018i s geschetst hoe huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen ondersteuning kunnen krijgen van de Commissie Duurzaamheid van BBN. Deze Commissie heeft inmiddels een 7 stappenplan opgesteld van een duurzaamheidstraject voor een particuliere eigenaar, met focus op beheersing van het energiegebruik en op warmte:

Stap 1 – energiescan: ter bewustwording van de problematiek en inrichting van het aanvraag-proces van een energielabel
Stap 2 – diagnose:conclusies uit de beoordeling van de energiescan, inventarisatie van bestaande isolatie- en installatie-situatie
Stap 3 – financieringsmogelijkheden:voor te treffen maatregelen, zowel persoons- als huisgebonden (bv energiebespaarlening of hypothecair)
Stap 4 - advies: mogelijke maatregelen, alternatieve materialen en leveranciers, resulterende energie- en financiële effecten, prioritering, uitvoeringstraject in de tijd
Stap 5 – offertes: beoordeling en uitvoeringskeuzen uit ontvangen offertes
Stap 6 – uitvoering: verloop en kosten
Stap 7 – reviews: ervaringen van huiseigenaren op de uitvoering van maatregelen
 
Op dit moment wordt gewerkt aan inhoudelijke beschrijving voor elk van de 7 stappen, zoveel mogelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, en aangegeven wat de Duurzaamheidscommissie daarbij voor de huiseigenaren kan betekenen. Als voorschot op deze uitwerking is inmiddels de aanvraag van een energielabelbeschreven. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een verzameling praktijkvoorbeelden, zgn. use cases (op dit moment 8 woningen, in verschillende stadia van het stappenplan).
BBN-leden die ondersteuning bij de verduurzaming van hun woning op prijs stellen, kunnen via duurzaamheid@bilthovennoord.nl contact opnemen met de Commissie Duurzaamheid.

Verduurzamen van uw woning: BBN helpt in het weerbarstig traject

Het energielabel bij verkoop

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij al over het energielabel dat verplicht is bij verkoop van de woning. Onlangs is bekend geworden dat daar met ingang van 1 juli 2020 belangrijke wijzigingen bij optreden. Tot die datum is het mogelijk tegen geringe kosten het label te formaliseren.  Vooral als de in te schakelen makelaar zich houdt aan het opnemen in de verkoopbrochure van het met de  Nederlandse Vereniging van Makelaars (NvM) afgesproken format is het betrekkelijk eenvoudig om dit te regelen. De praktijk leert dat diverse Bilthovense makelaars hier geen invulling aan geven, dus let daar dus op als je bij verkoop van je huis hier afspraken over maakt. Een voorbeeld van hoe dit in de verkoopbrochure dient te worden opgenomen is beschreven in Het energielabel bij verkoop van een woning.

Na 1 juli 2020 zal het label alleen nog te formaliseren zijn  door inzet van een Energie Prestatie Adviseur (EPA)  die daarvoor de woning dient te bezoeken. Het voordeel is dat het verstrekte label aan waarde zal toenemen en er bijvoorbeeld een z.g. Maatwerk Advies meegeleverd kan worden waarin maatregelen voor energiebesparing, de daaraan verbonden kosten en opbrengsten staan aangegeven. Het nadeel is dat dit  wel aanzienlijk meer kosten met zich mee zal brengen.

Ervaringen met producten en leveranciers bij verduurzaming woning

Regelmatig bereiken ons vragen over de inzet van bepaalde producten c.q. leveranties bij het nemen van energiebesparende maatregelen in de woning, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie. Alhoewel wij vanuit de Bewonersvereniging terughoudend zijn in het adviseren van specifieke producten/leveranciers omdat ervaringen per individu natuurlijk kunnen verschillen, willen wij ons vanuit de Commissie Duurzaam toch  inspannen om hierin de weg te kunnen wijzen. Daarvoor vragen wij ieder die ervaringen hiermee heeft deze met ons te willen delen. Wij hopen daarmee, naast de ervaringen die wij als leden van de Commissie zelf hebben opgedaan, een databestand op te bouwen dat behulpzaam zal zijn bij te nemen beslissingen. Samengevat: voel u vrij om te vragen, maar deel vooral ook  uw ervaringen via een mail aan info@bilthovennoord.nl.

Isoleren van de spouw bij een geschilderde buitenmuur toch mogelijk?

Indien de buitenmuren van uw woning geschilderd zijn en het niet duidelijk is of dit met z.g. damp-open verf is gebeurd, zult u over het algemeen als u de spouw wilt laten isoleren geen leverancier weten te vinden die de werkzaamheden onder garantie wil uitvoeren. Althans, dat is de ervaring van één van onze Bilthovense  bewoners die zijn huis al vergaand verduurzaamd heeft maar voor het isoleren van zijn spouw steeds nul op zijn rekwest kreeg. Onlangs is dit toch gelukt. Hij vertelt hierover:

“Via, via kreeg ik te horen dat het isolatie bedrijf Pluimers ook muren die met z.g. dampdichte verf zijn behandeld onder garantie wil isoleren. Hun redenatie daarbij is dat ook muren die al enige malen met damp-open verf zijn behandeld, in feite betekent dat dit gelijk staat aan damp-dicht en zij in al de jaren dat zij deze  z.g. “damp-open” geschilderde muren geïsoleerd hebben daar nog nooit klachten over gekregen hebben, anders dat in bepaalde gevallen en dan nog in beperkte mate de verf wel eens wat bladderde, met name op de voegen.”

 

Reactie van een door het BBN-team geadviseerde wijkbewoner: eerst isoleren!

“De hulp en het advies van BBN waren zeer nuttig en hebben ons aan het denken gezet. Wij realiseerden ons niet dat 80% van ons energieverbruik voor rekening van gas kwam omdat de kosten ongeveer 50/50 waren. We gaan eerst isoleren en later komen die zonnepanelen misschien nog wel een keer.”

Leren over je energieverbruik vanuit de slimme meter

Bewustwording van het energie verbruik is de eerste stap richting besparing en dat is goed inzichtelijk te maken door een YouLess op de slimme meter aan te sluiten en te koppelen met een online account. Vervolgens kan online het gebruik goed worden gevolgd en op termijn ook de besparingen als gevolg van isolatie of gedragsverandering. De informatie kan ook worden gedownload naar Excel. Aansluiten van een YouLess scheelt het noteren van meterstanden en geeft veel meer gedetailleerde informatie. Het gasverbruik wordt ook gekoppeld aan de buitentemperatuur en dat geeft inzicht in de zogenaamde “graaddagen” - het karakteristieke verbruik van uw woning in relatie tot daling van temperatuur.

Uitleg over de YouLess is te vinden via http://youless.nl/home.html. De YouLess is te bestellen via: https://www.hashop.nl/youless-ls120-energiemeter. Een online account kan bijvoorbeeld aangemaakt worden op: https://enelogic.com/. Er zijn twee varianten van de online account: gratis en de betaalde versie van € 19 per jaar. Deze laatste geeft uiteraard meer inzicht en is aan te raden in de eerste jaren waarin u de isolatie van de woning wilt aanpakken zodat het resultaat goed is te zien. BBN helpt u graag met installatie en uitleg omtrent de YouLess en een online account. Voorwaarde is wel dat u een Slimme Meter heeft en dat uw slimme meter in de buurt zit van uw internetmodem; vaak zitten deze beide in de meterkast.

En wat doet de gemeente?

De gemeente zal duidelijkheid aan haar burgers dienen te verlenen wat betreft de betekenis van “van het gas af” vóór 31 december 2021. Tot die tijd is het voor veel min of meer geconcentreerde wijken m.n. in de Bilt, de Leyen en Maartensdijk onduidelijk of er warmtenetten komen. Voor meer extensieve bebouwing als in Bilthoven Noord lijkt het uitgesloten dat er een Warmtenet komt. De tijd kan dan ook goed benut worden door uw huis beter te isoleren en gereed te maken voor een 55-graden Warmtepomp. U kunt goed testen of uw huis er klaar voor is door de ketelthermostaat op 55 graden te zetten en na te gaan of u comfortabel de winter door komt. Overigens zijn er tegenwoordig ook 70-graden Warmtepompen. In dat geval bespaart u echter weinig t.o.v. uw gasrekening en zal het elektriciteitsverbruik van de pomp aanzienlijk hoger liggen.

Is het nieuwe Rijks subsidieprogramma voor isolatie voor mij interessant?

Wat betreft de isolatie-subsidiepot die gevuld is met € 85mln. kunt u achteraf op basis van de nota waarin o.m. de geïsoleerde oppervlakte vermeld dient te staan de subsidie aanvragen. U dient wel aan een minimum oppervlak te voldoen en aan een minimale isolatiegraad. Daarnaast dient u minimaal twee maatregelen te nemen bijv. dak en vloer. Zie:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner/subsidie-energiebesparende-maatregelen/energiebesparende-isolatiemaatregelen


Duurzaamheid, maar dan concreet. Hoe pakken we het op als inwoners van Noord?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018 werd uitgebreid op het thema DUURZAAMHEID ingegaan. 

Gastspreker, de heer Joost Wentink, gaf vanuit zijn professionele ervaringen aan de hand van een presentatie een korte inleiding op hoe we als inwoners van Bilthoven Noord zelf de energieprestatie van de woning kunnen verbeteren.

Hier treft u het verslag van het themagedeelte over DUURZAAMHEID als ook de getoonde presentatie.


Laag vliegende helikopters

Laag vliegende helikopters

Ter informatie
Onze wijkagenten hebben van verschillende kanten vragen gekregen over laag vliegende helikopters boven ons gebied. Het gaat om militaire helikopters die van 25 januari tot en met 15 februari op lage hoogte mogen vliegen boven de Leusderheide en de Vlasakkers.

De bemanningen trainen voor de missie in Mali. Dit doen ze samen met eenheden op de grond, overdag en ook ’s avonds. Er wordt niet de hele tijd laag gevlogen.

Wanneer werd en wordt er nog gevlogen?

• donderdag 26 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• vrijdag 27 januari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 31 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 1 februari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 14 februari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 15 februari: van 10.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie vindt u in de ministeriële beschikking: vrijstelling en ontheffing minimum vlieghoogte