Den en Rust overgenomen door DELA

DELA heeft Den en Rust gekocht om een betere service te kunnen bieden aan haar leden. Daartoe voert DELA het beleid om over het gehele land een evenwichtige spreiding te krijgen van uitvaartzorg  voorzieningen vooral  ten behoeve van haar  leden. DELA is niet van plan het beleid van de vorige directie van Den en Rust te veranderen. Er bestaan geen uitbreidingsplannen bij Den en Rust.  Eerder zou het aantal crematies/begrafenissen kleiner kunnen worden. Het personeelsbestand en de samenstelling  zullen  grosso modo maar weinig veranderen. DELA heeft plannen om een groot crematorium bij Leidsche Rijn te bouwen.

DELA zal de afspraken met de omwonenden en BBN ten aanzien van de exploitatie van de natuurbegraafplaats zoals in 2012 door de rechtbank vastgelegd  respecteren.

Wanneer daar interesse voor  bestaat  zal DELA graag voor de leden van BBN een rondleiding op Den en Rust of een van haar crematoria organiseren.

Het management van Den en Rust bestaat uit: Arie ven Lunteren en Aart Neerbos. De regiomanager van DELA, waar Den en Rust onder valt is: Peter Engelen.

Tel Huizinga: 040-2601600.