Duurzaamheid

In Even Bijpraten van oktober 2018i s geschetst hoe huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen ondersteuning kunnen krijgen van de Commissie Duurzaamheid van BBN. Deze Commissie heeft inmiddels een 7 stappenplan opgesteld van een duurzaamheidstraject voor een particuliere eigenaar, met focus op beheersing van het energiegebruik en op warmte:

Stap 1 – energiescan: ter bewustwording van de problematiek en inrichting van het aanvraag-proces van een energielabel
Stap 2 – diagnose:conclusies uit de beoordeling van de energiescan, inventarisatie van bestaande isolatie- en installatie-situatie
Stap 3 – financieringsmogelijkheden:voor te treffen maatregelen, zowel persoons- als huisgebonden (bv energiebespaarlening of hypothecair)
Stap 4 - advies: mogelijke maatregelen, alternatieve materialen en leveranciers, resulterende energie- en financiële effecten, prioritering, uitvoeringstraject in de tijd
Stap 5 – offertes: beoordeling en uitvoeringskeuzen uit ontvangen offertes
Stap 6 – uitvoering: verloop en kosten
Stap 7 – reviews: ervaringen van huiseigenaren op de uitvoering van maatregelen
 
Op dit moment wordt gewerkt aan inhoudelijke beschrijving voor elk van de 7 stappen, zoveel mogelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, en aangegeven wat de Duurzaamheidscommissie daarbij voor de huiseigenaren kan betekenen. Als voorschot op deze uitwerking is inmiddels de aanvraag van een energielabelbeschreven. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een verzameling praktijkvoorbeelden, zgn. use cases (op dit moment 8 woningen, in verschillende stadia van het stappenplan).
BBN-leden die ondersteuning bij de verduurzaming van hun woning op prijs stellen, kunnen via duurzaamheid@bilthovennoord.nl contact opnemen met de Commissie Duurzaamheid.

Reclameborden langs de weg: beperkt toegestaan, op specifieke locaties

Reclameborden langs de weg: beperkt toegestaan, op specifieke locaties

Regelmatig  krijgt BBN vragen over het plaatsen van reclameborden (driehoeksborden en sandwichborden) in Bilthoven Noord. Voor het plaatsen van deze borden (gedurende maximaal twee aaneengesloten weken) is ontheffing van de gemeente nodig. Het aantal ontheffingen voor dezelfde doeleinden is gelimiteerd.

Voor Bilthoven  Noord zijn de volgende locaties aangewezen waar dit soort borden mogen worden geplaatst:

  • Soestdijkseweg Noord  westzijde tussen Gezichtslaan en N234 : lantaarnpaal 048.152

  • Soestdijkseweg Noord  oostzijde tussen Gezichtslaan en N234:  lantaarnpaal 052.318

  • Gezichtslaan westzijde tussen Soestdijkseweg Noord en N234 : lantaarnpaal 046.286

  • Gezichtslaan oostzijde tussen Soestdijkseweg Noord en N234 :  lantaarnpaal  046,266

    Indien u constateert dat er op andere dan deze plaatsen reclameborden zijn geplaatst, kunt u de gemeente daarop wijzen en verzoeken ze te verwijderen.


Opening Servicecentrum Bilthoven-Noord

Op donderdag 12 september a.s. vindt tussen 16.00 uur en 18.00 uur in en om de Schutsmantel de opening van het Servicecentrum Bilthoven-Noord plaats.

Alle inwoners van Bilthoven-Noord zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Ook de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is hierbij aanwezig.

Het Servicecentrum is een samenwerkingsverband tussen Warande wooncentrum Schutsmantel en Stichting MENS De Bilt. Het doel van het Servicecentrum is tweeledig. Enerzijds voorziet het in een helpdesk functie, waarbij bewoners in de wijk terecht kunnen met al hun vragen die betrekking hebben op de gebieden Wonen, Welzijn en Zorg om op de weg geholpen te worden bij het vinden van de juiste oplossing. Naast deze helpdesk functie biedt het Servicecentrum mogelijkheden op het gebied van ontmoeting en recreatie in de wijk.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de uitnodiging.


Den en Rust overgenomen door DELA

Enkele maanden geleden is begraafplaats en crematorium Den en Rust overgenomen door DELA. Dit is een uitvaart coöperatie met meer dan 3,5 miljoen leden. Op 3 juli 2013 vond een gesprek plaats tussen de heer J. Huizinga, directeur uitvaartzorg van DELA, de vorige mede-eigenaar van Den en Rust, de heer G. Temming, de heer H. Harmsen, omwonende van Den en Rust,  en de heer H. Fijnaut, bestuurslid van BBN. Het doel van dit gesprek was: nadere kennismaking en horen welke plannen DELA heeft met Den en Rust.

 

Lees meer


DELA neemt uitvaartzorg TAP in Bilthoven over

De transactie met DELA houdt in dat het eigendom (alle aandelen) overgegaan zijn naar DELA. De juridische structuur van het bedrijf is verder ongewijzigd.
Dit betekent voor BBN dat de afspraken aangaande de natuurbegraafplaats onverkort van toepassing zijn. De nieuwe eigenaar is hiervan op de hoogte gesteld. De milieuvergunning voor het crematorium blijft dus ook onverkort van toepasing.