Duurzaamheid

In Even Bijpraten van oktober 2018i s geschetst hoe huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen ondersteuning kunnen krijgen van de Commissie Duurzaamheid van BBN. Deze Commissie heeft inmiddels een 7 stappenplan opgesteld van een duurzaamheidstraject voor een particuliere eigenaar, met focus op beheersing van het energiegebruik en op warmte:

Stap 1 – energiescan: ter bewustwording van de problematiek en inrichting van het aanvraag-proces van een energielabel
Stap 2 – diagnose:conclusies uit de beoordeling van de energiescan, inventarisatie van bestaande isolatie- en installatie-situatie
Stap 3 – financieringsmogelijkheden:voor te treffen maatregelen, zowel persoons- als huisgebonden (bv energiebespaarlening of hypothecair)
Stap 4 - advies: mogelijke maatregelen, alternatieve materialen en leveranciers, resulterende energie- en financiële effecten, prioritering, uitvoeringstraject in de tijd
Stap 5 – offertes: beoordeling en uitvoeringskeuzen uit ontvangen offertes
Stap 6 – uitvoering: verloop en kosten
Stap 7 – reviews: ervaringen van huiseigenaren op de uitvoering van maatregelen
 
Op dit moment wordt gewerkt aan inhoudelijke beschrijving voor elk van de 7 stappen, zoveel mogelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, en aangegeven wat de Duurzaamheidscommissie daarbij voor de huiseigenaren kan betekenen. Als voorschot op deze uitwerking is inmiddels de aanvraag van een energielabelbeschreven. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een verzameling praktijkvoorbeelden, zgn. use cases (op dit moment 8 woningen, in verschillende stadia van het stappenplan).
BBN-leden die ondersteuning bij de verduurzaming van hun woning op prijs stellen, kunnen via duurzaamheid@bilthovennoord.nl contact opnemen met de Commissie Duurzaamheid.

Aanbiedplaats Klikos Bilthoven Noord

Af en toe krijgt de gemeente De Bilt vragen van bewoners van Bilthoven Noord over de plaats waar zij de kliko op de inzameldag neer moeten zetten. Voor hen geldt dat zij de kliko en de zakken met plastic afval op de inzameldag gewoon voor hun eigen woning aan de weg kunnen zetten.

In het verleden werden in Bilthoven Noord de klikos geleegd met een zogenaamde zijlader. Daarvoor moesten de klikos allemaal aan een kant van de weg worden gezet. Dit is nu niet meer het geval.

Voor vragen over de afvalinzameling kunt u bellen met 030-228 94 11 of kunt u de internetsite www.debilt.nl bezoeken.


De Bilt naar Klimaatvriendelijke gemeente

Transition Town De Bilt. Door de gemeente De Bilt werden wij geattendeerd op Transition Towns De Bilt, een initiatief om de gemeente De Bilt te stimuleren tot het worden van een gemeente die zijn mondiale verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van CO2 uitstoot en het gebruik van brandstoffen. Belangstellenden kunnen meer informatie hierover vinden op www.transitiontowns.nl ,www.debilt.transitiontowns.nl.


Natuurbegraafplaats

Den en Rust en Het Utrechts Landschap zijn van plan in het bos tussen de Frans Halslaan en de provinciale weg N234 een natuurbegraafplaats te vestigen.

Tijdens een voorlichtingsavond op 20 juni jl. hebben beide organisaties het plan toegelicht.  vindt u het verslag van deze avond waarin ook de eerste reacties van de aanwonenden zijn opgenomen.