Nieuw participatiebeleid: nieuwe ronde, maar wel geleerd van recente verleden?

De gemeente bereidt nieuw participatiebeleid voor. En dat op een wel zeer pikant moment, gezien de recente participatie-ervaringen bij o.a. de Jan Steenlaan en het centrum (zie ook punt 10). De (voormalige) voorzitters van verschillende georganiseerde participatiegroeperingen hebben hierover j.l. december hun zorgen geuit in een open brief aan College en Raad: “Sluit Jagtlust de deuren?”. Hierop is geen enkele reactie ontvangen vanuit de gemeente. Treurig en niet hoopgevend. 
Maar goed, hopelijk nieuwe ronde toch nieuwe kansen. Dus is BBN, samen met andere zgn. bewonersgroeperingen, ingegaan op de uitnodiging een bijdrage te leveren aan de formulering van de spelregels als onderdeel van de Nota Participatiebeleid. 

 

Lees meer