AED apparatuur in Bilthoven Noord

Bij een hartstilstand is het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) tijdens het reanimeren van levensbelang. Volgens informatie van het Rode Kruis is de beschikbaarheid van AED apparatuur in Bilthoven Noord zeer beperkt.Tevens is er geen vrijwilligersgroep georganiseerd die kan worden opgeroepen bij een calamiteit.

Binnenkort start een commissie AED in samenwerking met de Bewonersvereniging Bilthoven Noord met een initiatief om het aantal AED apparaten in Bilthoven Noord op peil te brengen. Daarnaast dient een groep vrijwilligers georganiseerd te worden, die in het bezit zijn van een reanimatie-diploma. Daarmee kan een lokale georganiseerde burgerhulpverlening bij hartstilstand gevormd worden.

Tijdens de ALV op 18 april wordt dit initiatief nader toegelicht.


Bijeenkomsten in Den Dolder inzake recente gebeurtenissen rondom de vermissing en tragische dood van Anne Faber

Evenals vele inwoners van Bilthoven Noord heeft ook het bestuur van de bewonersvereniging de recente ontwikkelingen rondom de vermissing en tragische dood van Anne Faber nauwlettend gevolgd. 

Het bestuur heeft een van de drie bijeenkomsten bijgewoond die tussen 22 en 24 oktober jl. zijn georganiseerd door de gemeente Zeist en de bestuurder van Aventurijn. Meer informatie hierover treft u in onderstaande links.

Brief burgemeester gemeente Zeist en bestuurder Aventurijn

Gemeente De Bilt: eerste huis aan huis brief deel bewoners Bilthoven Noord 

Gemeente De Bilt: tweede huis aan huis brief deel bewoners Bilthoven Noord

RTVUtrecht.nl: infobijeenkomst over kliniek den dolder

 


Tussenstand WhatsApp Groep Buurtpreventie Bilthoven1

Tussenstand WhatsApp Groep Buurtpreventie Bilthoven1

Deze WhatsApp Groep met ruim 140 deelnemers (soms 2 per gezin) omvat 141 woningen en is ruim een half jaar actief.

Het gaat om de Frans Halslaan, Gerard Terborchlaan, Vermeerlaan, Vermeerplein en Hobbemalaan, begrensd door de Gezichtslaan en het Rembrandtplein.

Iedereen is er inmiddels aan gewend, dat alleen berichten volgens de SAAR-methode (Signaleer, Alarmeer via 112, App en Reageer) geplaatst mogen worden. Ook worden de afgesproken spelregels uitstekend gevolgd. De groep is behoorlijk constant en groeit licht met nieuwe bewoners, die over een smartphone beschikken.

Er zijn gelukkig nog weinig verdachte situaties geweest de afgelopen periode. Als het nodig is wordt direct 112 gebeld en via de meldkamer adequaat gereageerd.

De uitgereikte Attentie! buurtpreventie-stickers worden vaak op de buitenbrievenbus, bij de voordeur of op de ramen geplakt.

E-mail adres: Buurtpreventie.Bilthoven1@gmail.com
Facebookpagina: www.facebook.com/Buurtpreventie.Bilthoven1


Straatverlichting - laatste stand van zaken

Straatverlichting

Het beheer van de openbare verlichting in Bilthoven is sinds dit voorjaar in handen van de gemeente zelf.

Er zijn eisen vastgesteld in de raad waar de openbare verlichting aan moet voldoen. Op dit moment heeft de gemeente een externe deskundige opdracht gegeven om in Noord metingen te verrichten om vast te stellen of de huidige verlichting aan de eisen voldoet. Er zullen de komende weken 3 keer 's nachts metingen worden gedaan, waarin de zichtsterkte wordt bepaald. Om deze metingen te kunnen doen,  moeten de nachten lang genoeg zijn. Dit is nu bijna het geval. Vervolgens wordt bekeken waar er aanpassingen nodig zijn en zal er budget worden aangevraagd om die aanpassingen door te voeren.

Het overzicht dat BBN in 2014 aan de gemeente heeft verstrekt, n.a.v de destijds gehouden enquête over de straatverlichting, zal hierin worden meegenomen.

Zodra de metingen en de vervolgacties openbaar en bekend zijn, zal dit bekend worden gemaakt in onze volgende nieuwsbrief.


Whatsapp groep buurtpreventie

In mei 2016 is de eerste buurtpreventie whatsappgroep in Bilthoven Noord opgericht. De buurtpreventie omvat ongeveer 150 woningen en is gericht op de volgende lanen: Albert Cuyplaan, Frans Halslaan, Rembrandtplein, Vermeerplein, Vermeerlaan, Hobbemalaan en Gerard Terborchlaan. De grens loopt vanuit het Rembrandtplein tot de Gezichtslaan. In samenwerking met de politie en gemeente heeft er op 18 mei 2016 een workshop plaatsgevonden. Voor meer informatie, zie de volgende link:

icon_10_generic_list.png WhatsApp Buurtpreventie Hobbemalaan compleet.pptx