Bericht van onze wijkagent: aanhouding fietsendief (vervolg)

Vrijdag 14 november jl. is dezelfde fietsendief opnieuw aangehouden voor weer een fietsendiefstal op het Emmaplein. Deze diefstal heeft hij gelukkig wel bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar/eigenaresse van de fiets op de foto. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer E. Kumas, wijkagent Bilthoven-Noord en Centrum 2

Wijkteam De Bilt
Hessenweg 194 D, 3731 JN De Bilt
Postbus 514, 3700 AMZeist
T 0900-8844
F 088-1679169
E erhan.kumas@utrecht.politie.nl
Twitter @PolitieDeBilt
www.politie.nl

 


Bericht van onze wijkagent: aanhouding fietsendief

Bericht van onze wijkagent: aanhouding fietsendief

In de nacht van zondag 9 november 2014 op maandag 10 november heeft de politie op heterdaad een fietsendief aangehouden op het Emmaplein in Bilthoven (fietsenstalling station). Een foto van de aangetroffen fiets is door de politie op twitter gezet in de hoop de eigenaar/eigenaresse te achterhalen. Tot nu toe heeft de politie helaas geen reactie gekregen. Zonder een aangifte zal de aangehouden verdachte helaas zijn straf kunnen ontlopen.
 
Mocht u de aangetroffen fiets herkennen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de heer E. KUMAS, wijkagent Bilthoven-Noord en Centrum 2.

Politie  | Midden Nederland | Utrecht Oost | Basisteam Noord 
Wijkteam De Bilt
Hessenweg 194 D, 3731 JN De Bilt 
Postbus 514, 3700 AM Zeist
T 0900-8844
F 088-1679169
E erhan.kumas@utrecht.politie.nl 
Twitter @PolitieDeBilt
www.politie.nl


Verbetering straatverlichting: nog even geduld

Verbetering straatverlichting: nog even geduld

Op uitnodiging van de burgemeester is in maart jl. een oproep gedaan aan de leden van BBN melding te maken van lacunes in de straatverlichting in de wijk. In Noord ontbreken praktisch overal trottoirs zodat, ook in de donkere uren, voetgangers gebruik moeten maken van de rijbaan. Een goede straatverlichting  is van belang voor de veiligheid, zowel om zelf gezien te worden alsook om anderen te kunnen zien, en werkt tevens positief op het algemene gevoel van veiligheid.

Er is uitgebreid gereageerd op deze oproep, waarvan de resultaten aan de gemeente zijn gemeld met het verzoek om maatregelen. In juni kregen wij bericht van de gemeente dat men, samen met een aantal buurtgemeenten, bezig is met een herziening van de contractering van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare verlichting en dat investeringen voorlopig zijn uitgesteld. Hopelijk kan begin 2015 alsnog tot actie worden overgegaan. Het bestuur van BBN volgt deze zaak op de voet.


Duistere straatverlichting in Bilthoven Noord in kaart gebracht

Recentelijk hebben we de leden waarvan bij ons het emailadres bekend is benaderd met het verzoek melding te maken van "duistere" plaatsen. Deze oproep bleek uit het hart van onze bewoners gegrepen en er werd door velen uitgebreid gereageerd.
De reacties zijn geanonimiseerd naar burgemeester Gerritsen verstuurd. Via volgende links verwijzen wij u graag naar de aanbiedingsbrief, reacties en plattegrond.


Povere straatverlichting in Bilthoven Noord

Door de recente gebeurtenissen in Bilthoven Noord is de veiligheid in onze wijk uitgebreid onderwerp van gesprek geweest met de gemeente De Bilt.

In dit verband heeft BBN aandacht gevraagd voor de soms (zeer) povere straatverlichting zo hier en daar in de wijk, wat een gevoel van onveiligheid kan bevorderen. In combinatie met het ontbreken van trottoirs waardoor voetgangers min of meer verplicht zijn op straat te lopen, is dit een verkeersonveilige situatie.

De gemeente heeft BBN verzocht ons de specifieke locaties in de wijk waar dit zich voordoet te melden. Hierbij verzoeken wij u om, zo specifiek mogelijk, locaties aan ons door te geven waar de straatverlichting absoluut onvoldoende is. Wij zullen deze locaties als pakket aan de gemeente voorleggen.

U kunt de locaties melden via e-mail: info@bilthovennoord.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking.