Den en Rust overgenomen door DELA

Enkele maanden geleden is begraafplaats en crematorium Den en Rust overgenomen door DELA. Dit is een uitvaart coöperatie met meer dan 3,5 miljoen leden. Op 3 juli 2013 vond een gesprek plaats tussen de heer J. Huizinga, directeur uitvaartzorg van DELA, de vorige mede-eigenaar van Den en Rust, de heer G. Temming, de heer H. Harmsen, omwonende van Den en Rust,  en de heer H. Fijnaut, bestuurslid van BBN. Het doel van dit gesprek was: nadere kennismaking en horen welke plannen DELA heeft met Den en Rust.

 

Lees meer


Bestemmingsplan Bilthoven-Noord: zienswijzen indienen mogelijk tot 15 mei 2013

Het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord ligt tot 15 mei a.s. ter visie.

Tijdens de Thema-avond van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is uitgebreid ingegaan op het ontwerpplan.
Tijdens de bijeenkomst heeft de heer J. Bos, afdeling Beleid en Strategie van de gemeente De Bilt, bijgaande link voor een inleiding op het ontwerpbestemmingsplan Bilthoven Noord gegeven. Aansluitend gaf mevrouw J.G. Schoorel-Eggink, bestuurslid BBN en nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan haar visie op het plan.

BBN adviseert alle eigenaren van panden goed naar de situatie van hun pand te bekijken, met name eigenaren van hoekpercelen omdat daar een aparte regeling voor geldt.
Tot en met 15 mei 2013 kunnen zienswijzen bij B&W worden ingediend.


 


DELA neemt uitvaartzorg TAP in Bilthoven over

De transactie met DELA houdt in dat het eigendom (alle aandelen) overgegaan zijn naar DELA. De juridische structuur van het bedrijf is verder ongewijzigd.
Dit betekent voor BBN dat de afspraken aangaande de natuurbegraafplaats onverkort van toepassing zijn. De nieuwe eigenaar is hiervan op de hoogte gesteld. De milieuvergunning voor het crematorium blijft dus ook onverkort van toepasing.