Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

Bestemmingsplan Bilthoven-Noord: zienswijzen indienen mogelijk tot 15 mei 2013

Het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord ligt tot 15 mei a.s. ter visie.

Tijdens de Thema-avond van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is uitgebreid ingegaan op het ontwerpplan.
Tijdens de bijeenkomst heeft de heer J. Bos, afdeling Beleid en Strategie van de gemeente De Bilt, bijgaande link voor een inleiding op het ontwerpbestemmingsplan Bilthoven Noord gegeven. Aansluitend gaf mevrouw J.G. Schoorel-Eggink, bestuurslid BBN en nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan haar visie op het plan.

BBN adviseert alle eigenaren van panden goed naar de situatie van hun pand te bekijken, met name eigenaren van hoekpercelen omdat daar een aparte regeling voor geldt.
Tot en met 15 mei 2013 kunnen zienswijzen bij B&W worden ingediend.


 


DELA neemt uitvaartzorg TAP in Bilthoven over

De transactie met DELA houdt in dat het eigendom (alle aandelen) overgegaan zijn naar DELA. De juridische structuur van het bedrijf is verder ongewijzigd.
Dit betekent voor BBN dat de afspraken aangaande de natuurbegraafplaats onverkort van toepassing zijn. De nieuwe eigenaar is hiervan op de hoogte gesteld. De milieuvergunning voor het crematorium blijft dus ook onverkort van toepasing.


Ontwerpbestemmingsplan Bilthoven-Noord ligt ter visie!

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’ ligt van 4 april tot en met 15 mei 2013 ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen tegen het plan worden ingediend.

Op dinsdag 9 april en maandag 15 april 2013 zal in het gemeentehuis een informatieavond worden gehouden. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30u. In een presentatie wordt ingegaan op het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige visie. Hierna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.debilt.nl / wonen en leven / bestemmingsplannen / Ontwerpbestemmingsplan Bilthoven Noord 2013.