Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

Demonstratie boeren gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt verwacht woensdag 16 oktober een grote demonstratie van boeren. Samen met de politie en de organiserende boeren treft de gemeente voorbereidingen om de demonstratie ordelijk en veilig te laten verlopen.

Er wordt rekening mee gehouden, dat de demonstratie plaats gaat vinden op het terrein van honkbalvereniging The Wombats op Sportpark Weltevreden aan de Voordorpsedijk in De Bilt. Later vandaag maakt de gemeente De Bilt bekend of dit plan daadwerkelijk in uitvoering gaat. Met de organiserende boeren van Farmers Defence Force is duidelijk afgesproken dat de demonstratie niet bij het RIVM plaatsvindt.

Lees meer


Het voorstel "Aanwijzen Woningbouwlocaties" is ingetrokken, wat betekent dat nou?

LET OP wij geven u hierbij onze interpretatie aangezien door de gemeente onbekende ‘paden’ worden bewandeld. Mocht onze interpretatie veranderen dan wordt u op de hoogte gehouden.

In het persbericht van de gemeente van gisteren, 9 oktober 2019, werd gesteld dat het voorstel 'aanwijzen woningbouwlocaties' werd ingetrokken en opnieuw zou worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 november. Dit is niet waar, het college kan niets agenderen, hiervoor is de raad verantwoordelijk en dit heeft nogal wat gevolgen.

Lees meer


College verplaatst inspreekavond naar meerdere avonden.

Vanavond heeft het college besloten de inspreekavond van morgen 10 oktober 2019 te verplaatsen!
 
Zie bijlage:
 
Het college van B&W heeft woensdagavond 9 oktober besloten het voorstel 'aanwijzen woningbouwlocaties' in te trekken en opnieuw te agenderen voor de raadsvergadering van 28 november. De aangekondigde inspraakavond van donderdag 10 oktober wordt hiermee ook uitgesteld. In afstemming met de agendacommissie van de gemeenteraad organiseert het college daarvoor in de plaats drie nieuwe bijeenkomsten, waarmee voldoende tijd en ruimte wordt geboden voor inspraak en reacties. Ook geeft het college hiermee gehoor aan de door velen geuite wens voor meer voorbereidingstijd.

Lees meer