10 september 2018 Ledenbijeenkomst Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

Graag nodigt het bestuur de leden uit voor een Ledenbijeenkomst op maandag 10 september 2018 om 20.00 uur.
Locatie: Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven. 

AGENDA

20.00    Beleidsplan Bilthoven-Noord 2018-2022: leidende thema’s en aanpak – ter vaststelling                                   (Toelichting door Coen Jager)

20.15    Duurzaamheid: Wat kunnen woningeigenaren doen, en hoe
            (Toelichting door Joost Wentink namens de werkgroep Duurzaamheid)

20.30    AED, levensreddende voorzieningen in de wijk: waar, crowd funding, netwerk van 
             hulpverleners 
(In aanwezigheid van Hartslag NU)

20.45    Jan Steenlaan: wat gaat er nu gebeuren om verkeersveiligheid te borgen

21.00    Soestdijkseweg-Noord: maatregelen voor beveiliging kruispunten (m.n. Bilderdijklaan)

21.15    Oude Biltsche Meertje: omwonenden structureren beheer

21.30    Veiligheid in de wijk: uitbreiding en vernieuwing van de straatverlichting
            (Toelichting door Mehmet Seyman, gemeente De Bilt)

21.45    Rondvraag

Graag nodigt het bestuur u na afloop van het programma uit voor een drankje.

22.30    Einde bijeenkomst


Duurzaamheid, maar dan concreet. Hoe pakken we het op als inwoners van Noord?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018 werd uitgebreid op het thema DUURZAAMHEID ingegaan. 

Gastspreker, de heer Joost Wentink, gaf vanuit zijn professionele ervaringen aan de hand van een presentatie een korte inleiding op hoe we als inwoners van Bilthoven Noord zelf de energieprestatie van de woning kunnen verbeteren.

Hier treft u het verslag van het themagedeelte over DUURZAAMHEID als ook de getoonde presentatie.


Agenda 18 april 2018 Algemene Ledenvergadering met thema Duurzaamheid

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord  op 18 april a.s. in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1  te Bilthoven. 

Ontvangst voor leden vanaf 19.15 uur, niet-leden vanaf 20.30 uur.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vindt de themabijeenkomst over DUURZAAMHEID plaats.

Voor meer informatie treft u hier de agenda.