Intrekken besluit tijdelijke woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ons op de hoogte gesteld dat zij het voornemen om tijdelijke woningen te plaatsen opnieuw hebben besproken in de vergadering van 14 februari 2017. Het college van B&W heeft besloten om het voorgenomen besluit in te trekken, omdat de acute noodzaak om deze woningen te realiseren er op dit moment niet meer is. In de bijlage wordt toegelicht waarom het college dit besluit heeft genomen. Deze brief wordt vandaag ook bij de omwonenden van de vijf locaties bezorgd.


Laag vliegende helikopters

Laag vliegende helikopters

Ter informatie
Onze wijkagenten hebben van verschillende kanten vragen gekregen over laag vliegende helikopters boven ons gebied. Het gaat om militaire helikopters die van 25 januari tot en met 15 februari op lage hoogte mogen vliegen boven de Leusderheide en de Vlasakkers.

De bemanningen trainen voor de missie in Mali. Dit doen ze samen met eenheden op de grond, overdag en ook ’s avonds. Er wordt niet de hele tijd laag gevlogen.

Wanneer werd en wordt er nog gevlogen?

• donderdag 26 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• vrijdag 27 januari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 31 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 1 februari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 14 februari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 15 februari: van 10.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie vindt u in de ministeriële beschikking: vrijstelling en ontheffing minimum vlieghoogte
 


Nextdoor Bilthoven-Noord

Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor een betere buurt. De naam zou een link naar de bewonersvereniging kunnen leggen. Dit is niet het geval. Maar het bestuur ziet de app als een welkome aanvulling. Je legt gemakkelijk en snel contact met de buren om je heen: zowel online als wanneer je elkaar tegenkomt op straat. Duizenden buurten gebruiken Nextdoor om aan een prettigere, veiligere woonomgeving te werken.

Lees meer


Tussenstand WhatsApp Groep Buurtpreventie Bilthoven1

Tussenstand WhatsApp Groep Buurtpreventie Bilthoven1

Deze WhatsApp Groep met ruim 140 deelnemers (soms 2 per gezin) omvat 141 woningen en is ruim een half jaar actief.

Het gaat om de Frans Halslaan, Gerard Terborchlaan, Vermeerlaan, Vermeerplein en Hobbemalaan, begrensd door de Gezichtslaan en het Rembrandtplein.

Iedereen is er inmiddels aan gewend, dat alleen berichten volgens de SAAR-methode (Signaleer, Alarmeer via 112, App en Reageer) geplaatst mogen worden. Ook worden de afgesproken spelregels uitstekend gevolgd. De groep is behoorlijk constant en groeit licht met nieuwe bewoners, die over een smartphone beschikken.

Er zijn gelukkig nog weinig verdachte situaties geweest de afgelopen periode. Als het nodig is wordt direct 112 gebeld en via de meldkamer adequaat gereageerd.

De uitgereikte Attentie! buurtpreventie-stickers worden vaak op de buitenbrievenbus, bij de voordeur of op de ramen geplakt.

E-mail adres: Buurtpreventie.Bilthoven1@gmail.com
Facebookpagina: www.facebook.com/Buurtpreventie.Bilthoven1


Update 1: Extra tijdelijke sociale huurwoningen in het Biltsche Meertje

Naar aanleiding van de enquête hebben we de gemeenteraad verzocht om niet akkoord te gaan met het voorgenomen besluit van het College van B&W betreffende de plaatsing van zes tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie het Biltsche Meertje.  Met als hoofdreden dat de gekozen manier van communiceren ‘met het mes op de keel’ er automatisch toe geleid heeft dat weerstand tegen het plan is gecreëerd en er dus redelijkerwijs geen draagvlak georganiseerd kon worden.

Lees meer