Update 1: Extra tijdelijke sociale huurwoningen in het Biltsche Meertje

Naar aanleiding van de enquête hebben we de gemeenteraad verzocht om niet akkoord te gaan met het voorgenomen besluit van het College van B&W betreffende de plaatsing van zes tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie het Biltsche Meertje.  Met als hoofdreden dat de gekozen manier van communiceren ‘met het mes op de keel’ er automatisch toe geleid heeft dat weerstand tegen het plan is gecreëerd en er dus redelijkerwijs geen draagvlak georganiseerd kon worden.

Lees meer


Extra tijdelijke sociale huurwoningen in het Biltsche Meertje

Om de druk op de woningmarkt te verlichten gaat de gemeente De Bilt samen met Woonstichting SSW volgend jaar 50 tijdelijke sociale huurwoningen realiseren.

Het gaat om woningen voor een mix van woningzoekenden: starters, statushouders en spoedzoekers. De druk op de sociale woningmarkt in de regio Utrecht is hoog. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente De Bilt voor regulier woningzoekenden is ruim 9 jaar. Daarnaast heeft de gemeente De Bilt een taakstelling om statushouders te huisvesten.

Brief aan de bewoners (pdf).

Brief van de gemeente (pdf).

Vervolg brief incl business case (pdf).

Bron en meer informatie: https://debilt.nl/nieuws/detail/extra-tijdelijke-sociale-huurwoningen-in-de-bilt-1/

Lees meer


Straatverlichting - laatste stand van zaken

Straatverlichting

Het beheer van de openbare verlichting in Bilthoven is sinds dit voorjaar in handen van de gemeente zelf.

Er zijn eisen vastgesteld in de raad waar de openbare verlichting aan moet voldoen. Op dit moment heeft de gemeente een externe deskundige opdracht gegeven om in Noord metingen te verrichten om vast te stellen of de huidige verlichting aan de eisen voldoet. Er zullen de komende weken 3 keer 's nachts metingen worden gedaan, waarin de zichtsterkte wordt bepaald. Om deze metingen te kunnen doen,  moeten de nachten lang genoeg zijn. Dit is nu bijna het geval. Vervolgens wordt bekeken waar er aanpassingen nodig zijn en zal er budget worden aangevraagd om die aanpassingen door te voeren.

Het overzicht dat BBN in 2014 aan de gemeente heeft verstrekt, n.a.v de destijds gehouden enquête over de straatverlichting, zal hierin worden meegenomen.

Zodra de metingen en de vervolgacties openbaar en bekend zijn, zal dit bekend worden gemaakt in onze volgende nieuwsbrief.