Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

Inschrijving basiscursus AED - nog enkele plaatsen beschikbaar!

Basisicursus AED: nog enkele plaatsen beschikbaar!

Wij streven naar een optimale dekking van AED’s in Bilthoven-Noord. Hiervoor moet er binnen een straal van 500 meter een apparaat 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Op onderstaande kaart is te zien dat we er bijna zijn, met dank aan alle gulle gevers en bedrijven en personen die bereid zijn hun apparaat beschikbaar te stellen en in een buitenkast op te hangen bij hun bedrijf of woonhuis.

Met alleen apparaten zijn we er nog niet. Er zijn ook burgerhulpverleners nodig om met de AED’s te kunnen reanimeren. De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord organiseert binnenkort twee basiscursussen AED, bestaande uit twee avonden per cursus.

De eerste cursus vindt plaats op woensdag 19 en 26 juni a.s., de tweede op dinsdag 2 en 9 juli a.s. 
De cursussen worden gegeven in de Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven en starten om 19.30 uur.

Aan het eind van de tweede avond wordt een certificaat uitgereikt. Hiermee kun je je registreren als burgerhulpverlener bij Hartslag Nu. Inschrijven kan via deze link: https://www.webshopreanimatieonderwijs.nl/category/268857/in-company

Let op: maximaal 14 deelnemers per cursus. Mocht het volgeboekt zijn, stuur dan een mailtje naar info@bilthovennoord.nl. Bij voldoende belangstelling organiseren we een extra cursus!

 

Stand van zaken AED's in Bilthoven Noord
De laatste actie is gestart voor een AED-apparaat in het hart van Bilthoven Noord bij de Woudkapel.


Update Jan Steenlaan | Verslag Bremhorst 13 maart 2019

Opening

Wethouder André Landwehr heet alle aanwezigen welkom. De wethouder wil iedereen bedanken die in het verleden zijn steentje aan de planvorming heeft bijgedragen, waaronder de werkgroep Jan Steenlaan. Hij heeft begrip voor de boosheid die er is bij aanwezigen omdat de gemeente in de afgelopen jaren geen maatregelen heeft genomen bij de Jan Steenlaan.

Afgesproken wordt dat alle aanwezigen die op de presentielijst intekenen de presentatie en een verslag van de avond ontvangen per e-mail. André Landwehr geeft toelichting op de ontvangen subsidie van de Provincie Utrecht: een voorwaarde om deze subsidie te behouden is dat er in 2019 een schop in de grond gaat. Anders moet de subsidie teruggestort worden aan de Provincie Utrecht. Er ligt nu een ontwerp waar de Jan Steenlaan mee ingericht kan worden. De wethouder benadrukt het belang van monitoring van de verkeerssituatie door de omgeving, daarbij is de hulp van omwonende en gebruikers essentieel. Ten slotte stelt de wethouder de adviseur Mobiliteit Theo van der Leek en communicatieadviseur Anna Fallon van de gemeente de Bilt voor.

Lees meer