Bestemmingsplan Bilthoven-Noord en ontwerpbestemmingsplan Rembrandtlaan beiden ter inzage

A  Het ontwerpbestemmingsplan Rembrandtlaan

Het ontwerpbestemmingsplan Rembrandtlaan ligt t/m 30 juli a.s. ter inzage.
Tot en met die datum kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van B&W.

In een eerdere fase heeft BBN een inspraakreactie ingediend tegen het zgn.voorontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan.
Onze bemerking betrof vooral de geplande hoogbouw bij de rotonde aan de kop van de Rembrandtlaan.
BBN zal zulks ook nu in de door ons in te dienen zienswijzen aan de orde stellen.

De hoogbouw is onveranderd door de gemeente in het ontwerpplan opgenomen.
Aangezien  veel inwoners van Bilthoven Noord zelf een inspraakreactie hebben ingediend en hun bezwaar tegen deze hoogbouw hebben kenbaar gemaakt zal het zeker helpen als de inwoners ook in dit stadium  hun bezwaren wederom kenbaar maken.

Het plan is behalve bij de publieksbalie in het gemeentehuis te vinden op de site van de gemeente onder bestemmingsplannen.
De afhandeling van de inspraakreacties staat in Bijlage B onder 9.

 

B Het bestemmingsplan Bilthoven Noord

Dit plan is vastgesteld en ligt t/m/ 13 augustus a.s. ter inzage. Eveneens te vinden bij de publieksbalie in het gemeentehuis of op de website van de gemeente. Zie onder bestemmingsplannen : bestemmingsplan Bilthoven Noord.

Wij wijzen onze leden (en overige inwoners van Bilthoven Noord) erop dat het verstandig is om de situatie van de eigen woning goed te bekijken en indien b.v. de categorie-indeling niet klopt beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Dit kan nog tot en met 13 augustus a.s.