Maandag 7 oktober 2019 | 20:00 | bijeenkomst over de bouwplannen in Noord.

Samen staan we sterk. Er is een mogelijkheid dat BBN, het oude biltsche meertje en bewoners maandag avond de bouwplannen situatie bespreken om gezamenlijk op te kunnen trekken. Wie wil kan zich aanmelden via info@bilthovennoord.nl.

 

Daarnaast is iedereen, via dit persbericht, uitgenodigd door de gemeente:

Beste inwoner,

 

Vandaag heeft het college van B&W een aantal maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad om de woningmarkt in de gemeente een impuls te geven. Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor het zoeken van nieuwe woningbouwlocaties op gemeentegrond. Op basis daarvan stelt het college de gemeenteraad voor om op 13 locaties binnen de bebouwde kom een aantal huizen te gaan bouwen. Graag stellen wij u via deze mail op de hoogte van de plannen.

 

Omdat ook bij u in Bilthoven Noord plannen zijn om te bouwen, kunnen wij ons voorstellen dat u behoefte heeft met uw kernwethouder A. Landwehr hierover in gesprek te gaan. Daartoe bieden wij u graag de gelegenheid. U kunt hiertoe een afspraak plannen van een half uur door een reactie op deze mail te sturen met de opties die voor u mogelijk zijn.

 

Over het aanwijzen van de locaties kunt u ook uw mening direct aan de gemeenteraad geven. Deze houdt op donderdag 10 oktober vanaf 20.00 uur een speciale hoorzitting op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. De stukken waar de gemeenteraad zich op 31 oktober over zal uitspreken, zijn digitaal beschikbaar via https://debilt.raadsinformatie.nl/. Het persbericht wat vandaag uitgaat over de maatregelen vindt u in de bijlage van deze e-mail.

 

Met vriendelijke groet,

 

Monique van Essen

Bestuurssecretaresse  
Team Diensten