Realisatie van het woningbouwprogramma zorgt voor bouwplannen op het Bachplein, het Biltschemeertje en het Rembrandtplein.

Vandaag, 4 oktober 2019, is er een "notitie aanwijzen woningbouwlocaties" verschenen voor de Vergadering Commissie Openbare Ruimte van 17-10-2019. Hierin staat een lijstje met mogelijke bouwlocaties:

Hierin zien we ook 4 locaties staan in Bilthoven-Noord. Het Bachplein, het Biltsche meertje, het Vermeenplein  en het Rembrandtplein maken, volgens pagina 15 van de bijlage, geen essentieel onderdeel uit van de groenstructuur! Wel zorgen het Bachplein, het Vermeenplein  en het Rembrandtplein een deel van de kosten goed, zie pagina 17 van de bijlage.

De notie staat op: https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/552618/Commissie%20Openbare%20Ruimte%2017-10-2019

Of dowload hier de PDF's:

Raadsvoorstel

Bijlage

Als BBN zullen we dit voorstel volgen en u op de hoogte houden. Mocht u mee willen doen/denken dan kunt u contact opnemen via info@bilthovennoord.nl.