Informatiebijeenkomst Project Revitalisering Rembrandtlaan

De komende dagen wordt in de straten rond de Rembrandtlaan huis aan huis een uitnodiging verspreid  voor een informatieavond op 9 januari a.s. om 19.30 uur in 'Het Nieuwe Lyceum', Jan Steenlaan 38 Bilthoven. Deze avond gaat over de stedenbouwkundige kaders voor het project Rembrandtlaan.

Wanneer u vragen hebt over dit bericht, de informatieavond of het project Rembrandtlaan, dan kunt u contact opnemen met projectleider Bram Quaak. Zijn contactgegevens staan in bijgaande uitnodiging. Hij is na de feestdagen weer bereikbaar.
Voor vragen over de relatie van dit project met het centrumproject, kunt u contact opnemen met John Kragting. Hij is vanaf maandag 7 januari weer bereikbaar.

De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord zal uiteraard bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn en de plannen voor het project Rembrandtlaan volgen.