Algemene ledenvergadering

Indien uw emailadres bekend is bij het secretariaat, dan heeft u als lid van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord via de log-in functie toegang tot de notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 8 juni met aansluitend muzikaal programma met José Scholte

Graag nodigt het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord u uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging op 8 juni 2017 in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven, aanvang 19.30 uur.
Actuele thema's die spelen in Bilthoven Noord zullen aan bod komen. Hiervoor kunt u tot 1 juni a.s. ook zelf onderwerpen indienen bij het bestuur. 

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering volgt een muzikaal programma, geheel in de stijl van de straatnamen van Bilthoven Noord, waarbij wijkgenoot José Scholte liederen zingt en gedichten voordraagt van componisten, dichters en dichters-dominees uit Bilthoven Noord.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de agenda.