Algemene ledenvergadering

Indien uw emailadres bekend is bij het secretariaat, dan heeft u als lid van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord via de log-in functie toegang tot de notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.