Beleidsplan

In januari 2006 is het beleidsplan van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord vastgesteld.