Beleidsplan BBN 2014-2018

Het beleidsplan BBN 2014-2018 is hier te downloaden.

Voor de periode 2014-2018 stelt BBN zich daarbij de volgende beleidsdoelen:

1. Bewaking van de hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving in de wijk
2. Actieve betrokkenheid rond veiligheid, met intensivering van burgerparticipatie
3. Zorg voor verkeersveiligheid, in het bijzonder op en rondom de ontsluitingswegen
4. Stimulering van het maatschappelijk benutten van de kennis en kunde binnen de wijk
5. Versterking van de basis van BBN binnen de wijk, i.h.b. bij jongere bewoners
6. Structurele afstemming met de omgeving van de wijk (gemeente, aanpalende wijken)

Aan deze beleidsdoelen zijn concrete acties gekoppeld.

Presentatie Beleidsplan BBN 2014-2018 tijdens thema-avond d.d. 11 juni 2014