Bestuur

Bestuur Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

Voorzitter                                     Coen Jager                                  030-2293478
Secretaris                                    Ralph Jacobs                              
Penningmeester                          Joe Tabbers                                 030-2285531
Bestuurslid                                  Aletta Koster                               
Bestuurslid                                  Ina Duthler                                    06-50235239

Portefeuille
Leefomgeving (ruimtelijke ordening, groen)        Ruimtelijke ordening: Aletta Koster, Ralph Jacobs,
                                                                             Groen: Joe Tabbers
Veiligheid                                                              Ina Duthler, Coen Jager
Verkeer                                                                 Ina Duthler, Aletta Koster
Actief wijkburgerschap                                         Joe Tabbers, Ina Duthler
Centrumplan                                                        Coen Jager, Joe Tabbers
Communicatie                                                      Ralph Jacobs, Ina Duthler  
Digitaal                                                                 Ralph Jacobs

Gezocht: versterking van het bestuur van BBN

Om persoonlijke redenen heeft Aletta Koster helaas afscheid moeten nemen als bestuurslid van BBN. Namens de bewonersvereniging danken wij Aletta voor haar inzet voor onze wijk en wijkgenoten.

Graag komen wij in contact met wijkgenoten die betrokken zijn bij hun directe woonomgeving en bereid zijn een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze vereniging. Wij zoeken een nieuw bestuurslid met bij voorkeur juridische achtergrond en praktijkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, met focus op ruimtelijke ordening en leefomgeving

Wij hopen op een enthousiaste wijkbewoner die zich actief wil inzetten om in gezamenlijkheid met de andere vier bestuursleden vorm en inhoud te geven aan de realisatie van de beleidsdoelen van de vereniging zoals die in 2014 zijn vastgesteld:

  1. Bewaking van de hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving in de wijk;
  2. Actieve betrokkenheid rond veiligheid, met intensivering van burgerparticipatie;
  3. Zorg voor verkeersveiligheid, in het bijzonder op en rondom de ontsluitingswegen;
  4. Stimulering van het maatschappelijk benutten van de kennis en kunde binnen de wijk;
  5. Versterking van de basis van BBN binnen de wijk, in het bijzonder bij jongere bewoners;
  6. Structurele afstemming met de omgeving van de wijk (gemeente, aanpalende wijken).

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Tussentijds besteden de bestuursleden, veelal in duo’s, tijd en aandacht aan hun respectievelijke portefeuilles, die in het verlengde liggen van de beleidsdoelen. Hierbij wordt pro-actief handelen als grondhouding gehanteerd.

Nadere achtergronden over de Bewonersvereniging en haar activiteiten vindt u op www.bilthovennoord.nl.

Uw – bij voorkeur gemotiveerde - belangstelling kunt u richten aan info@bilthovennoord.nl.

Heeft u vragen, schroom niet contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur, dhr. Coen Jager (tel. 06 – 54 245 047).


Aletta Koster nieuw bestuurslid BBN

Aletta Koster treedt toe als nieuw bestuurslid tot het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord. Formeel zal haar benoeming plaatsvinden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, maar daarop vooruitlopend heeft Aletta haar taken al opgepakt. Zij zal zich bezig gaan houden met ruimtelijke inrichtings vraagstukken en andere leefomgevings aspecten, zoals bv de groenvoorzieningen in de wijk.

 

Aletta stelt zichzelf kort voor:

45 jaar geleden geboren in Wageningen. Veel in het buitenland gewoond en gewerkt. Woon sinds 2 jaar aan de Gregoriuslaan, samen met mijn man en twee dochters. Ben altijd betrokken geweest in de wijken waar ik woonde, zat hiervoor ook in de Wijkraad van Vleuten en daarvoor in de Wijkraad van Zuilen (beiden in Utrecht). Houd van tuinieren, keramiek (maken) en reizen.

Beroepsmatig opgeleid tot stadsplanoloog/ontwikkelaar, werkzaam bij een advies- en ingenieursbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en transport. Veel affiniteit met de procesmatige, bestuurlijke kant van veranderingsprocessen op het gebied van ruimte en mobiliteit.

Samen met de BBN wil ik mij focussen op zaken die de wijk bruisend houden met als doel om mensen met elkaar in verbinding te doen zijn. Daarnaast  wil ik een opbouwende bijdrage leveren aan de verbetering van de (her)inrichting van onze wijk, met name t.a.v. het gebruik van de openbare ruimte.