Gezocht: versterking van het bestuur van BBN

Om persoonlijke redenen heeft Aletta Koster helaas afscheid moeten nemen als bestuurslid van BBN. Namens de bewonersvereniging danken wij Aletta voor haar inzet voor onze wijk en wijkgenoten.

Graag komen wij in contact met wijkgenoten die betrokken zijn bij hun directe woonomgeving en bereid zijn een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze vereniging. Wij zoeken een nieuw bestuurslid met bij voorkeur juridische achtergrond en praktijkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, met focus op ruimtelijke ordening en leefomgeving

Wij hopen op een enthousiaste wijkbewoner die zich actief wil inzetten om in gezamenlijkheid met de andere vier bestuursleden vorm en inhoud te geven aan de realisatie van de beleidsdoelen van de vereniging zoals die in 2014 zijn vastgesteld:

  1. Bewaking van de hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving in de wijk;
  2. Actieve betrokkenheid rond veiligheid, met intensivering van burgerparticipatie;
  3. Zorg voor verkeersveiligheid, in het bijzonder op en rondom de ontsluitingswegen;
  4. Stimulering van het maatschappelijk benutten van de kennis en kunde binnen de wijk;
  5. Versterking van de basis van BBN binnen de wijk, in het bijzonder bij jongere bewoners;
  6. Structurele afstemming met de omgeving van de wijk (gemeente, aanpalende wijken).

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Tussentijds besteden de bestuursleden, veelal in duo’s, tijd en aandacht aan hun respectievelijke portefeuilles, die in het verlengde liggen van de beleidsdoelen. Hierbij wordt pro-actief handelen als grondhouding gehanteerd.

Nadere achtergronden over de Bewonersvereniging en haar activiteiten vindt u op www.bilthovennoord.nl.

Uw – bij voorkeur gemotiveerde - belangstelling kunt u richten aan info@bilthovennoord.nl.

Heeft u vragen, schroom niet contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur, dhr. Coen Jager (tel. 06 – 54 245 047).