"EVEN BIJPRATEN" - oktober 2016

Opknapmiddag Oude Biltsche meertje d.d. 15 oktober 2016
Op zaterdag 15 oktober 2016 van 14.00 uur tot 17.00 uur wordt er op initiatief van een aantal buurtbewoners en/of hondenbezitters weer flink gesnoeid bij het Oude Biltsche Meertje. Alle hulp is welkom. Graag snoeimateriaal zelf meenemen.
Waar: Bij de ingang van het park (Klaphekweg/Gregoriuslaan)
Voor een hapje en drankje na het gedane werk wordt gezorgd. 
Voor meer informatie: uitnodiging
 
Straatverlichting
Het beheer van de openbare verlichting in Bilthoven is sinds dit voorjaar in handen van de gemeente zelf.
Er zijn eisen vastgesteld in de raad waar de openbare verlichting aan moet voldoen. Op dit moment heeft de gemeente een externe deskundige opdracht gegeven om in Noord metingen te verrichten om vast te stellen of de huidige verlichting aan de eisen voldoet. Er zullen de komende weken 3 keer 's nachts metingen worden gedaan, waarin de zichtsterkte wordt bepaald. Om deze metingen te kunnen doen,  moeten de nachten lang genoeg zijn. Dit is nu bijna het geval. Vervolgens wordt bekeken waar er aanpassingen nodig zijn en zal er budget worden aangevraagd om die aanpassingen door te voeren.
Het overzicht dat BBN in 2014 aan de gemeente heeft verstrekt, n.a.v de destijds gehouden enquête over de straatverlichting, zal hierin worden meegenomen.
Zodra de metingen en de vervolgacties openbaar en bekend zijn, zal dit bekend worden gemaakt in onze volgende nieuwsbrief.
 
Buurtpreventie
In mei 2016 is de eerste buurtpreventie whatsappgroep in Bilthoven Noord opgericht. De buurtpreventie omvat ongeveer 150 woningen en is gericht op de volgende lanen: Albert Cuyplaan, Frans Halslaan, Rembrandtplein, Vermeerplein, Vermeerlaan, Hobbemalaan en Gerard Terborchlaan. De grens loopt vanuit het Rembrandtplein tot de Gezichtslaan. In samenwerking met de politie en gemeente heeft er op 18 mei 2016 een workshop plaatsgevonden.
Inmiddels ontstaan in meer lanen van Bilthoven Noord initiatieven voor een buurtpreventie whatsappgroep. Voor het opzetten van een dergelijk initiatief deelt de whatsappgroep Buurtpreventie Hobbemalaan graag de volgende tips.
 WhatsApp Buurtpreventie Hobbemalaan compleet.pptx

 

Apps BuitenBeter, Omgevingsalert, Nextdoor.

Graag attenderen we u op een aantal apps, dat zeer interessant is voor Bilthoven Noord.

App BuitenBeter

Gemeente de Bilt is aangesloten bij Buitenbeter.nl.  Zo kunt u snel en eenvoudig een probleem melden bij de gemeente, een aanrader!
"Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.
Deze app helpt om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente De Bilt om een schone, veilige en goede leefomgeving te realiseren.

App Omgevingsalert

DE BILT – De gemeente De Bilt heeft een app gelanceerd die inwoners direct laat zien welke vergunningaanvragen en -besluiten er in hun buurt spelen. De app Omgevingsalert gemeente De Bilt is gratis te downloaden in de Appstore en Play Store.

Weten wat er speelt in je eigen buurt De gemeente De Bilt neemt jaarlijks honderden besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van inwoners. De besluiten gaan bijvoorbeeld over het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen, verkeerszaken, bestemmingsplannen of evenementenvergunningen. Met de app kunnen inwoners zelf een gebied instellen waarover zij op de hoogte gehouden willen worden. De aanvragen en besluiten binnen dat gebied zijn weergegeven op een kaart. Ook is het mogelijk om meldingen in te stellen.

Publicatie Elke gemeente is verplicht om de officiële bekendmakingen op digitale wijze te publiceren via overheid.nl. Inwoners kunnen via deze website de bekendmakingen rondom vergunningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en evenementenvergunningen raadplegen. De app is daar nu als extra service aan toegevoegd. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden om de bekendmakingen te raadplegen vindt u op www.debilt.nl/bekendmakingen

Nextdoor Bilthoven-Noord

Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor een betere buurt. De naam zou een link naar de bewonersvereniging kunnen leggen. Dit is niet het geval. Maar het bestuur ziet de app als een welkome aanvulling. Je legt gemakkelijk en snel contact met de buren om je heen: zowel online als wanneer je elkaar tegenkomt op straat. Duizenden buurten gebruiken Nextdoor om aan een prettigere, veiligere woonomgeving te werken.

Buurten in heel Nederland gebruiken Nextdoor al om:

  • Buurtpreventie op te zetten, hoewel wij hier de whatsapp Buurtpreventie voor adviseren voor afgekaderd gebruik voor uitsluitend buurtpreventie
  • Een buurtwachtgroep te organiseren
  • Een betrouwbare oppas te vinden
  • Tips te vragen voor de beste schilder in de buurt
  • Aandacht te vragen voor een weggelopen huisdier
  • Een nieuwe eigenaar te vinden voor een kinderfiets die te klein is geworden
  • Of gewoon om die man uit de straat eindelijk eens met zijn voornaam gedag te zeggen

De missie van Nextdoor is om de kracht van technologie te gebruiken om samen betere buurten te bouwen.