"EVEN BIJPRATEN" - maart 2013

Graag praten wij u op onze website www.bilthovennoord.nl weer even bij over de stand van zaken over diverse onderwerpen. De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • Bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost ter visie
 • Bestemmingsplan Bilthoven Noord nadert afronding
 • Plan stedenbouwkundige visie Rembrandtlaan leidt tot oprichting Klankbordgroep
 • Veiligheid
 • Stand van zaken Centrumplan
 • Geplaatst verdeelstation voor het glasvezelnetwerk op Rembrandtplein
 • Website Bewonersvereniging Bilthoven-Noord in revisie
 • Bekendmakingen online bekijken op www.overheid.nl

 

Lees meer


"EVEN BIJPRATEN" - Februari 2012

"EVEN BIJPRATEN"

Februari 2012

Er staan dit jaar twee voor ons belangrijke bestemmingsplannen op de agenda: het bestemmingsplan Bilthoven-Noord en het bestemmingsplan De Bilt Buitengebied Noord Oost. Dat zal de nodige aandacht van bestuur en leden vergen. Ook wordt het gebied aan de Rembrandtlaan ter hoogte van het spoor verder ontwikkeld en start de uitvoering van het Centrumplan. 
Genoeg onderwerpen om "even bij te praten":

 • Bestemmingsplan Bilthoven-Noord vordert
 • Den en Rust en het Utrechts Landschap dienen bouwplan in voor "Natuurbegraafplaats"
 • Bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost nog niet klaar
 • Bedrijventerrein Rembrandtlaan op de schop
 • Bouw tunnels onder het spoor start in april
 • Stationsgebied: bestemmingsplan nu definitief, particuliere bouwinitiatieven voor Emmaplein
 • Uitstel nieuwbouw heeft geen negatieve gevolgen voor kwaliteit herinrichting openbare ruimte
 • Julianalaan gaat op de schop, start in februari
 • Herontwikkeling van De Kwinkelier lijkt uit de impasse te komen
 • GVVP: hernieuwd bezwaar tegen herinrichtingsplannen Gezichtslaan
 • Alternatief voor fietsverkeer over Jan Steenlaan in onderzoek
 • Veiligheid ontwikkelt zich positief
 • Nieuw bomenbeleid ter bescherming van waardevolle bomen in de gemeente De Bilt

Lees meer


"EVEN BIJPRATEN" - September 2011

"Even Bijpraten"

September 2011

Graag praten we u weer even bij over de stand van zaken over verschillende onderwerpen:

De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • Structuurvisie gemeente De Bilt: BBN in maatschappelijke klankbordgroep
 • Bestemmingsplannen: blijvend moeizaam en traag voorbereidingsproces
 • Natuurbegraafplaats bij Crematorium Den en Rust?
 • Ruïne op hoek Händellaan/Lassuslaan: eindelijk actie
 • Bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein: bouwlaag eraf maximaal haalbare
 • Centrumplan: uitvoering in de startblokken
 • Jan Steenlaan: situatie objectief veilig, onderzoek naar alternatieven voor vrijliggend fietspad
 • Händellaan - Lassuslaan: racebaan of 30 = 30?
 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP): BBN denkt mee bij planvoorbereiding
 • Bermen: zelfredzaamheid van bewoners gevraagd
 • Povere bezorging Biltsche Courant: BBN enquête leidt tot gerichte aandacht

Lees meer


"EVEN BIJPRATEN" - februari 2011

“Even bijpraten”

Februari 2011

Graag praten we u weer even bij over de stand van zaken over verschillende onderwerpen:

De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • Centrumplan naar uitvoeringsfase
 • Bestemmingsplannen Bilthoven-Noord en Buitengebied Noord-Oost
 • Snelheidsremmende maatregelen op Händellaan en Lassuslaan
 • Fietspad Jan Steenlaan
 • Eventuele oprichting van appartementen met zorgvoorziening op het terrein oude Theresiaschool
 • Bladcampagne
 • Bezorging Biltsche Courant versus De Vierklank


Lees meer