Statuten

De statuten van de vereniging kunt u hieronder downloaden. Een kopie is tevens op te vragen bij het secretariaat.

Statuten Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 2020