Verkeer

In Bilthoven-Noord, waar veel bewoners hechten aan een rustige en veilige woonomgeving, hebben onderwerpen met betrekking tot verkeer veel aandacht. Eén van de speerpunten van BBN is om het langzame en overige verkeer zodanig op elkaar af te stemmen dat de veiligheid van de mensen bevorderd wordt. Dit houdt in: aandacht voor de spoorwegkruisingen, snelheidsbeperkende maatregelen, openbaar vervoer 'op maat', maatregelen tegen sluipverkeer en overeenkomstige bijstelling van het Verkeerscirculatieplan (VCP).