Omleiding fietsverkeer Soestdijkseweg en afsluiting Bilderdijklaan

Omleiding fietsverkeer op Soestdijkseweg en afsluiting Bilderdijklaan

In verband met de aansluiting van de langzaam verkeer tunnel onder het spoor op de Soestdijkseweg-Noord is er vanaf medio oktober een aantal ingrijpende verkeersmaatregelen van kracht. Het laatste gedeelte van de Soestdijkseweg (vanaf de Ensahlaan) wordt afgesloten voor fietsverkeer, dat wordt omgeleid via de van Ostadelaan – Rembrandtlaan - Jan Steenlaan. De Bilderdijklaan wordt tussen de Tollenslaan en de Soestdijkseweg afgesloten voor autoverkeer (in beide richtingen). Op de Soestdijkseweg wordt ter hoogte van de kruising met de van Ostadelaan een verhoogd plateau aangelegd en verkeerslichten geplaatst. Zie voor een uitgebreidere beschrijving de mededelingen van de gemeente.

Deze maatregelen hebben hun gevolgen voor een breed gebied in onze wijk. BBN heeft zich bij de gemeente beklaagd dat wij hier niet op voorhand over zijn geïnformeerd en dat aanwonenden van de betreffende lanen pas op een laat moment zijn ingelicht. Dit moet een volgende keer beter!


BBN tekent opnieuw bezwaar aan tegen voorgenomen herinrichting Gezichtslaan

Bij het vaststellen van het eindconcept van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-Plan (GVVP) heeft de gemeente geen (formele) reactie gegeven op het bezwaarschrift van BBN t.a.v. de voorgenomen herinrichting van de Gezichtslaan. Daarom hebben wij opnieuw (en uitgebreider) bezwaar aangetekend en wel tegen (a) het aanleggen van vrijliggende fietspaden, (b) het verwijderen van de snelheidsremmende drempels en (c) de voorkeursoplossing van een rotonde voor aanpassing van de kruising Gezichtslaan-Soestdijkseweg-Noord.

Lees het bezwaarschrift en de betreffende passage uit het GVVP. De integrale tekst van het GVVP is te vinden op de sitewww.watbeweegtdebilt.nl.