Disclaimer

Deze website is met de grootste zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Echter is het mogelijk dat informatie of delen daarvan op deze website niet volledig of onjuist zijn.

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord stelt zich niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van informatie die op deze website zijn gepubliceerd.