rondje-bilthoven-230506-mb85786-mel-boas-1920x700

Ruimtelijke ordening

De woonomgeving in Bilthoven-Noord is uniek in de wijde omtrek. De afgelopen honderd jaar is er een prachtig woongebied ontstaan middenin de bossen. Wonen en natuur lopen in elkaar over.
Inmiddels bevindt zich onder het bladerdak een fijnmazige structuur van grote en kleinere boskamers, bomenlanen, parken, groene stroken en unieke doorzichten. Hoewel Bilthoven-Noord geen aparte kern is, is deze wijk door de combinatie van deze elementen toch duidelijk te onderscheiden als een afzonderlijke maatschappelijke en stedenbouwkundige eenheid.

 
140108-m81-4943-mel-boas
 

Ruimtelijke plannen en regels

Omgevingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen, bouwplannen en structuurvisies zijn allemaal voorbeelden van ruimtelijke plannen van onze gemeente. Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en zijn de huidige bestemmingsplannen van rechtswege omgevingsplannen geworden. De totstandkoming van dergelijke plannen wordt door ons op de voet gevolgd en waar nodig gaan we in gesprek met de gemeente. We willen hiermee voorkomen dat in voorkomende gevallen het karakter van de wijk wordt of de belangen van de bewoners worden geschaad.

 

Waar staan wij voor

Om het bosachtige karakter van onze wijk intact te laten, de kleinschalige opzet te behouden en het groen te beschermen, staan wij voor de volgende punten:

  • Woningbouw mag, maar met behoud van het groen en de ecologische hoofdstructuur
  • Limiteren van bouwhoogte. Hoogbouw past niet in onze wijk
  • Beperkte bebouwing op grote percelen
  • Geen stedelijke ontwikkelingen
  • Behouden van de groene doorzichten
  • Beschermen van de bermen en bomen
140105-m81-5089-mel-boas-2023-05-09-153854-izrq
rondje-bilthoven-230506-mb85835-mel-boas

Zelf de ruimtelijke plannen inzien

Wil je meer weten over de ruimtelijke plannen die betrekking hebben op onze wijk, dan kun je op de volgende plekken terecht:

  • Per 1 januari 2024 is de omgevingswet ingegaan. In het nieuwe digitale omgevingsloket staan  alle regels van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente bij elkaar.
  • Voor Bilthoven-Noord geldt er ook een stedenbouwkundige visie.

Wil je iets vragen of melden over de ruimtelijke ordening van onze buurt? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Stedelijk en landelijk gebied

Tot slot wordt er door de gemeente vaak gesproken over de rode contouren. De rode contour markeert de grens tussen stedelijk en landelijk gebied. Gebieden die binnen de rode contour vallen zijn plekken waar verstedelijking mag plaatsvinden. Hier vind je de rode contouren kaart van Bilthoven-Noord.

140105-m81-5129-mel-boas

Contact

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 

ofni.[antispam].@bilthovennoord.nl

Lid worden?

Samen bereiken we meer. Word lid en denk mee over de leefomgeving!