Privacy verklaring

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord vindt het belangrijk dat al haar leden en bewoners met plezier kunnen wonen en dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt. Wij willen je hierover daarom graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Bewonersvereniging Bilthoven-Noord.