Gemeente presenteert twee conceptvarianten spoorzone op 7 november a.s.

Geplaatst op 16-04-2024  -  Categorie: Ruimtelijke ordening

De gemeente organiseert op 7 november in het H.F. Wittecentrum van 19.00 tot 21.45 uur een grote gebiedsconferentie waarop twee conceptvarianten worden gepresenteerd. Ook worden de resultaten van het verkeersonderzoek gepresenteerd. Het is het laatste moment om als inwoner je mening te geven en te reageren op de varianten en het verkeersonderzoek!

Er worden twee varianten gepresenteerd:

Basis: (700-) 850 woningen zonder uitgebreide aanpassingen in groen, verkeer en parkeren
Ambitieus: 1000 woningen met uitgebreide aanpassingen in groen, verkeer en parkeren
De ondergrens van 500 woningen is plotseling komen te vervallen uit oogpunt van financiële haalbaarheid. Aanpassingen in het groen, verkeer en parkeren zijn afhankelijk gemaakt van de aantallen woningen, zie het gemaakte dashboard in de hierna genoemde presentaties. Deze kaderstelling is afgelopen maandag voor het eerst aan ons gepresenteerd.

Er worden uitsluitend appartementen gebouwd, in beide varianten zijn er bouwhoogtes van 9 á 10 lagen mogelijk.

Resultaten van het verkeersonderzoek zijn dat 1000 woningen geen significante problemen opleveren met betrekking tot de verkeersintensiteit en doorstroming. BBN vindt het een onvolledig verkeersonderzoek, de veiligheid en effecten op het leefmilieu zijn niet meegenomen. Er is alleen onderzocht hoeveel auto’s onze wegen kunnen verwerken. Ook zijn de uitgangspunten van het gebruikte model voor discussie vatbaar, zoals bijv. de lage parkeernorm van 0.5.

Zie voor meer informatie:
Presentatie projectmanager Spoorzone van de Sweco
Presentatie stedenbouwkundige van Kuiper Compagnons
Presentatie Verkeer van de Sweco

Wij roepen u op om te komen en uw mening te geven.

BBN organiseert samen met de Spoorzonegroep eind november een bijeenkomst over deze varianten. Datum volgt z.s.m.

Op 7 december kunt u inspreken bij de raad over de keuze voor deze twee varianten, reserveert u vast deze datum!

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen over de Spoorzone, graag een bericht naar ofni.[antispam].@bilthovennoord.nl


Contact

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 

ofni.[antispam].@bilthovennoord.nl

Lid worden?

Samen bereiken we meer. Word lid en denk mee over de leefomgeving!