Spoorzone - alternatief plan

Geplaatst op 18-04-2024  -  Categorie: Ruimtelijke ordening

BBN heeft op 29 november j.l. samen met Wijkraad De Leijen een alternatieve variant Spoorzone gepresenteerd.
Op 7 december zijn de twee varianten (A&B) van de gemeente besproken in de gemeenteraad en was er gelegenheid voor inwoners om hun mening te geven. Hier is uitgebreid gebruik van gemaakt.

BBN en Wijkraad De Leijen hebben via een burgerinitiatief de gemeenteraad diezelfde avond verzocht de alternatieve variant (C) toe te voegen aan de twee varianten die nu voorliggen in het raadsvoorstel 'keuze voorkeursvariant Spoorzone Bilthoven'.

In dit uitgebreide plan treft u tekeningen van het totaal en de verschillende deelgebieden, impressies en verkeerskundige oplossingen.

BBN doet samen met andere bewonersorganisaties actief mee in het door de Gemeente opgezette participatieproces rondom de bouwplannen in de Spoorzone. Tot dusver zien zij echter hun inbreng vrijwel niet terug in de door de gemeente voorgestelde plannen.
Daarom hebben Wijkraad De Leijen en de Bewonersvereniging Bilthoven Noord aan Vasco da Silva van architectenbureau VSAP gevraagd om een alternatief plan te ontwikkelen, waarbij beter rekening gehouden wordt met een aantal knelpunten.

Deze alternatieve variant houdt beter rekening met de bestaande bebouwing, namelijk:
Op de Driehoek sluit de bebouwing aan op het dorpse karakter van de centrumbebouwing:
Op de Timpe wordt het groene parkachtig landschap van Bilthoven Noord weerspiegeld:
In de Staart van de Spoorzone loopt de bebouwing over in de woonwijk uit de jaren 70 en de parkachtige structuur van het zorgcluster (Huize het Oosten).

Ook is er gekeken naar verkeerskundige oplossingen:
Een inrit naar de P en R en de parkeergarage onder de Timpe op de plek van Flex Centraal: hiermee wordt de Jan Steenlaan en de Rembrandtlaan ontlast en wordt het veiliger voor de schoolgaande fietsers.
Het busstation op de Driehoek met ruimte voor parkeren en op het groendek bebouwing en eventueel ruimte voor bedrijvigheid.
Een fietspad langs het spoor voor de fietsers uit Vogelzang, zodat ze niet meer over de rotonde aan de zuidkant hoeven te fietsen.
In de Staart van de Spoorzone is rekening gehouden met een vrije strook van 30 meter.


Contact

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 

ofni.[antispam].@bilthovennoord.nl

Lid worden?

Samen bereiken we meer. Word lid en denk mee over de leefomgeving!