Update Spoorzone

Geplaatst op 06-05-2024  -  Categorie: Ruimtelijke ordening  -  Auteur: Ina

Update Spoorzone

Op maandagavond 8 april jl. presenteerde de gemeente De Bilt haar gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan voor de Spoorzone in Bilthoven aan inwoners en belangengroepen waaronder BBN. Zie onderstaande ontwerpschets. Klik hier voor de hele presentatie.

uitsnede-de-timpe-gebiedsconferentie-crop 2

Wat opvalt aan het gepresenteerde plan:

  1. Het aantal te bouwen woningen in de Spoorzone is weer omhooggegaan, nu naar minimaal 850 woningen. De bandbreedte van het aantal woningen waarbinnen wij onze input kunnen aanleveren, wordt tijdens het participatieproces voortdurend aangepast.
  2. Er is veel groen getekend, maar gelet op een dichtheid van 170 woningen per hectare, is dat niet realistisch. Ter illustratie, de wijk Brandenburg heeft 38 woningen per hectare. En volgens het RIVM geldt een dichtheid van 40 woningen per hectare al als dicht bebouwd. Groen als “verbinding” gaat dan niet werken.
  3. Er staan ook veel bomen getekend, maar bomen hebben ruimte en licht nodig voor hun wortels en kruin om te groeien. Die ruimte en het licht ontbreken in dit gebied met minimaal 850 woningen in wooncomplexen die op diverse plekken 6, 7 en 9 meter hoog zijn. Het geeft een vertekend beeld en de bomen kunnen dus niet groeien.
  4. Het wordt een integrale visie genoemd, maar parkeren en mobiliteit zijn losgekoppeld van het project Spoorzone, zie de mobiliteitsrapportage van Sweco over de Spoorzone Bilthoven van 1 maart jl.

Variant C

Ter vergelijking met het bovenstaande plan van de gemeente, laten we hieronder een ontwerpschets zien van de kop van de Spoorzone in onze variant C, ontworpen door architect Vasco da Silva van VSAP-architecten. Klik hier voor het volledig stedenbouwkundig plan.

uitsnede-vsap-crop-small 2

In variant C staan 5 urban villa’s getekend met een footprint van 20 bij 20 meter. De schaalgrootte van de bebouwing en de ruimte tussen de bebouwing is hetzelfde en dus realistisch uitgebeeld. Hier is ruimte voor groen.
In het ontwerp van de gemeente, getekend door Kuiper Compagnons, staan ook 5 woonblokken getekend op hetzelfde oppervlakte, maar deze blokken hebben meer woningen en meer verdiepingen en zullen dan ook een grotere footprint hebben. Zoals wij dat nu kunnen inschatten zal het een footprint van 50 bij 50 zijn. Er blijft dan veel minder ruimte over tussen de urban villa’s voor groen dan dat de tekening doet voorkomen.
Wij, en met ons de partners in de Spoorzonegroep, maken ons grote zorgen over de parkeeroverlast, het verkeer, de verkeersveiligheid die zullen toenemen en dat in een omgeving die al sterk belast is.
Een oplossing is voorlopig niet voorhanden, omdat parkeren en verkeer losgekoppeld worden van de Spoorzone en budget voor grootschalige oplossingen ontbreekt. Volgens het door de Sweco geactualiseerde verkeersmodel 2030 zijn 1000 woningen extra in de Spoorzone verkeerskundig geen probleem. We vragen ons af wat de uitgangspunten en gebruikte parameters zijn geweest. Hiervoor hebben we een Woo verzoek ingediend bij de gemeente, zodat we met de uitgangspunten en parameters van de gemeente een vergelijkbare contra-expertise kunnen laten uitvoeren (Woo = Wet open overheid).
Met de voorgestelde verdichting komt bovendien het groene karakter van onze wijk, zowel flora als fauna, onder druk te staan.

Besluitvorming

De besluitvorming in de raad is uitgesteld naar september. Op donderdag 12 september wordt de gebiedsvisie behandeld in de commissie Openbare Ruimte. Dat is het moment dat er kan worden ingesproken. Op donderdag 26 september neemt de raad een besluit over de voorgestelde gebiedsvisie.
Tijdens onze ledenvergadering op woensdag 22 mei a.s. in de Theresiaschool willen we graag met u in discussie over de gepresenteerde gebiedsvisie van de gemeente. Wat is uw visie? Op deze wijze kunnen wij uw belangen zo goed mogelijk behartigen.
Kunt u niet aanwezig zijn, maar hebt u wel behoefte om te reageren op bovenstaande, stuur dan een mail naar ofni.[antispam].@bilthovennoord.nl

 


Contact

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 

ofni.[antispam].@bilthovennoord.nl

Lid worden?

Samen bereiken we meer. Word lid en denk mee over de leefomgeving!