Alternatief plan

Spoorzone - alternatief plan

BBN presenteert op 29 november om 20.00 uur in de Theresiaschool samen met Wijkraad De leijen een alternatieve variant Spoorzone.
Op 7 december worden de twee varianten van de gemeente besproken in de gemeenteraad en is er gelegenheid voor inwoners om hun mening te geven. Vervolgens gaat de gemeenteraad een keuze maken op 21 december.

BBN doet samen met andere bewonersorganisaties actief mee in het door de Gemeente opgezette participatieproces rondom de bouwplannen in de Spoorzone. Tot dusver zien zij echter hun inbreng vrijwel niet terug in de door de gemeente voorgestelde plannen.
Daarom hebben Wijkraad De Leijen en de Bewonersvereniging Bilthoven Noord aan Vasco da Silva van architectenbureau VSAP gevraagd om een alternatief plan te ontwikkelen, waarbij beter rekening gehouden wordt met een aantal knelpunten.

Deze alternatieve variant houdt beter rekening met de bestaande bebouwing, namelijk:
Op de Driehoek sluit de bebouwing aan op het dorpse karakter van de centrumbebouwing:
Op de Timpe wordt het groene parkachtig landschap van Bilthoven Noord weerspiegeld:
In de Staart van de Spoorzone loopt de bebouwing over in de woonwijk uit de jaren 70 en de parkachtige structuur van het zorgcluster (Huize het Oosten).

Ook is er gekeken naar verkeerskundige oplossingen:
Een inrit naar de P en R en de parkeergarage onder de Timpe op de plek van Flex Centraal: hiermee wordt de Jan Steenlaan en de Rembrandtlaan ontlast en wordt het veiliger voor de schoolgaande fietsers.
Het busstation op de Driehoek met ruimte voor parkeren en op het groendek bebouwing en eventueel ruimte voor bedrijvigheid.
Een fietspad langs het spoor voor de fietsers uit Vogelzang, zodat ze niet meer over de rotonde aan de zuidkant hoeven te fietsen.
In de Staart van de Spoorzone is rekening gehouden met een vrije strook van 30 meter.

Bestuur BVBN 230424 MB82973 Mel Boas

Nicoline Amsing

Secretaris