230430 MB84234 Mel Boas

Mobiliteit

De Soestdijkseweg Noord is al jaren een van de mobiliteitsknelpunten. Natuurlijk moet onze buurt bereikbaar blijven, maar we willen niet dat dit ten koste gaat van de het groen en de veiligheid. Bewonersvereniging Bilthoven Noord behartigt daarom de belangen van de bewoners. En met succes: in het verleden werden op ons voorstel diverse 30 km/h zones aangelegd, kwamen er verkeersdrempels op doorgaande wegen en deden we aanbevelingen bij het verkeerscirculatieplan van de gemeente.

Bewonersbelangen

Momenteel behartigen we de bewonersbelangen op de volgende punten:

  • Verbeteren van de doorstroming en verkeerssituatie in de wijk.
  • Tegengaan van het sluipverkeer.
  • Inkomend verkeer doseren aan de randen.
  • Verminderen van geluidsoverlast.
  • Waarborgen van een gezonde luchtkwaliteit.
  • Bereikbaarheid van de buurt op peil houden, ook voor mensen die met het OV reizen.
Rondje Bilthoven 230506 MB85785 Mel Boas

Samen voor een veilige verkeerssituatie in de wijk

Door kritisch te kijken naar gevaarlijke verkeerssituaties werken we aan een veiligere omgeving.

Wil je iets vragen of melden over het verkeer in onze buurt? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact
140105 M81 5157 Mel Boas