230430 MB84389 Mel Boas

Leefomgeving

Een goede en gezonde leefomgeving is meer dan alleen wonen in het groen. Goede voorzieningen zijn minstens zo belangrijk. Historisch gezien is onze wijk gericht op de eigen kern. Deze kleinschaligheid, die zo kenmerkend is voor Bilthoven Noord, mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de buurt.

Een breed voorzieningenniveau

Winkels, scholen, sportclubs, zorgvoorzieningen, kinderopvang… Ondanks de kleinschalige opzet kent onze wijk een gevarieerd aanbod aan voorzieningen. Vaak met een sterk regionaal karakter. Deze komen de leefbaarheid ten goede. De Bewonersvereniging Bilthoven Noord waakt ervoor dat het voorzieningenniveau op peil blijft.

Lees meer
140108 M81 4908 Mel Boas

Spelen in het groen

Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot bewegen, sporten en spelen. Daarom zijn alleen sportclubs, maar ook speelvoorzieningen belangrijke plekken. Zeker voor kinderen. Door groenplekken niet te bebouwen ontstaan er speelplekken voor de kinderen uit de buurt en behoudt onze wijk zijn groene karakter. Twee vliegen in één klap!

Lees meer
140108 M81 4925 Mel Boas

Doorstroming binnen de wijk

Wij zijn voorstander van passende woningen voor senioren in onze buurt. Daar horen natuurlijk wel goede zorgvoorzieningen bij. Goede seniorenwoningen in de wijk bevorderen de doorstroming op de woningmarkt en bovendien kunnen senioren daarmee zo lang mogelijk in hun vertrouwde sociale omgeving blijven wonen.

Lees meer
140105 M81 5161 Mel Boas